SELAMAT DATANG! SELAMAT BERIBADAH DI GEREJA BNKP PADANG >>> 1. KEBAKTIAN PAGI JAM 08.00 WIB (BAHASA INDONESIA) - 2. KEBAKTIAN SIANG JAM 10.30 WIB (BAHASA NIAS) - 3. KEBAKTIAN SORE JAM 18.00 WIB (BAHASA INDONESIA) >>> Kebaktian Remaja Jam 13.00 WIB >>> Sekolah Minggu : Pagi Jam 08.00 WIB dan Siang Jam 10.30 WIB
Gambar 1
Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 1
Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 10.30 WIB

Warta Jemaat 31 Desember 2023

Tema Minggu Ini:
Tuhan Pemimpin dan Sumber Penghiburan
(Yehowa Zamatörö ba Umbu Wondrara dödö)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku
(Yehowa gubalogu, lö ambö ndra’o hadia ia)

Warta Jemaat 24 Desember 2023

Tema Minggu Ini:
Allah Datang Menyelamatkan Umat-Nya
(Tohare Lowalangi ba Wangorifi Banua-Nia)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Ia sendiri datang menyelamatkan kamu!
(Ya’ia zi so, ba i’orifi ami)

Selamat Hari Natal
25 Desember 2023

Warta Jemaat 17 Desember 2023

Tema Minggu Ini:
Jiwaku Memuliakan Tuhan
(Isuno Zo’aya Tödögu)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juruselamatku.
(Isuno Zo’aya tödögu, ba no owuawua dödögu, börö Lowalangi, sangorifi ya’o.)

Selamat Memasuki
Minggu Adven 3

Warta Jemaat 10 Desember 2023

Tema Minggu Ini:
Menyambut Raja Yang Adil dan Jaya
(Famaondragö Razo Satulö ba Sabölö)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil dan jaya
(Hiza, mӧi yomo ba mbanua khӧmi razomi, razo satulӧ ba sabӧlӧ)

Selamat Memasuki Minggu Adven 2

Warta Jemaat 3 Desember 2023

3 Desember 2023

Tema Minggu Ini:
Berjaga-jaga dalam Menyambut Kedatangan Kristus
(Fama’anö Tödö ba Wamaondragö Fa’atohare Keriso)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamanakah waktunya tiba
(Mifaigi, böi miförö; lö’ö sa mi’ila ginötö)

Tulisan Fade In/Out
Gambar

Selamat Memasuki Minggu ADVEN I

Warta Jemaat 26 November 2023

Tema Minggu Ini:
Menyongsong Langit dan Bumi yang Baru
(Famaondragö Banua ba Tanö Sibohou)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru; hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati.
(Hiza sa, uwöwöi mbanua si yawö si bohou ba tanö si bohou, ba lö’ö sa’ae itörö tödö zi föföna andrö, lö’ö sa’ae i’angeragö niha.)

Warta Jemaat 19 November 2023

Tema Minggu Ini:
Jangan Melupakan TUHAN
(Böi Olifu’ö Yehowa)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Hatihatilah, supaya jangan engkau melupakan TUHAN, Allah-mu
(Faigi sibai, faböi olifu’ö Lowalangiu, Yehowa)

Peneguhan Sidi Tahun 2023

BNKP Padang, 12 November 2023.
Pada hari ini dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan telah terlaksana dengan baik Peneguhan Sidi di Gereja BNKP Padang.

Setelah melewati proses pembelajaran, pembekalan dan pendampingan selama kurang lebih 1 tahun, sebanyak 93 orang anak peserta sidi menjalani peneguhan yang menyatakan dirinya mau mengikuti Yesus, memikul Salib dan mengaku iman kepada Tuhan.

Melalui kata-kata penggembalaan Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th menyampaikan pesan penting agar melalui moment Peneguhan Sidi tahun ini peserta sidi diharapkan dapat:

  1. Mengambil keputusan pribadi untuk percaya hanya kepada Allah Tritunggal.
  2. Berjanji setia mengikut Yesus walau dalam situasi apapun.
  3. Berjanji taat pada firman Allah.
  4. Mempersembahkan hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan, melibatkan diri dalam pelayanan serta menjadi berkat bagi sesama.
  5. Keputusan merubah sikap dan perilaku, menunjukkan kedewasaan dalam iman.

Warta Jemaat 12 November 2023

Tema Minggu Ini:
Saling Membangun dalam Menanti Kedatangan Tuhan
(Faoma Mitolo Nawömi ba Wombalöi Fe’aso Zo’aya)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.
(Andrö faoma mifarou dödö nawömi, ba faoma mitolo nawömi, simane folaumi sa’ae göi.)

Warta Jemaat 5 November 2023

Tema Minggu Ini:
"Muliakan TUHAN Dengan Tubuh dan Hartamu"
(Fosumange Yehowa Boto awӧ Gokhӧtau)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
"Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu."
(Fosumange Yehowa ana’au andrӧ ba si a’a nisӧndra fefu)

Foto

Warta Jemaat 29 Oktober 2023

Tema Minggu Ini:
Keberanian Memberitakan Injil Karena Pertolongan Allah
"(Börö Watolosa Lowalangi wa lö Aiwö ba Wanuriagö Turia Somuso Dödö)"

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
" Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu; Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu"
"(Tenga sa ya’ami zihede, Eheha Namami andrö zihede, na humede ami)"

Warta Jemaat 22 Oktober 2023

Tema Minggu Ini:
TUHAN Sumber Keselamatan
(Yehowa Umbu Wangorifi)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
TUHAN adalah terangku dan keselamatanku.
(Haga khӧgu Yehowa ba fangorifi)

Warta Jemaat 15 Oktober 2023

Tema Minggu Ini:
"Banyak yang Dipanggil tetapi Sedikit yang Dipilih"
(Ato sa Nikaoni ba lö Ato Nitutuyu)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.
(Ato sa nikaoni, ba lӧ ato nitutuyu)

Warta Jemaat 8 Oktober 2023

Tema Minggu Ini:
TUHAN Menghendaki Keadilan dan Kebenaran
(Omasi Yehowa Zatulö ba Siduhu)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
"Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir"
"(Ba enaʼӧ na mangumbungumbu zatulӧ lala, timba nidanӧ; ba huku satulӧ, ba enaʼӧ na timba mbombo, si tebai ogoʼӧ!)"

Warta Jemaat 1 Oktober 2023

Tema Minggu Ini:
Tekun Melakukan Kehendak Allah
(Odödögö Wamalua Somasi Lowalangi)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat!
(Ba yaʼami gӧi, ba mibologӧ dӧdӧmi, mibalobaloi, miʼaʼaroʼӧ dӧdӧ, noa sa ahatӧ waʼaso Zoʼaya andrӧ)

Warta Jemaat 24 September 2023

Tema Minggu Ini:
TUHAN Memulihkan Kehidupan umat-Nya
(Ibohouni Wa’auri Mbanua-Nia Yehowa)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan injil Kristus
(Ba ha da’ӧ: mihaogӧ mbuambuami sifaudu ba duria somuso dӧdӧ andrӧ, khӧ Keriso)

Warta Jemaat 17 September 2023

Tema Minggu Ini:
Jangan Menghakimi
(Böi Mihuku Nawömi)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
"Janganlah kamu menghakimi; maka kamu pun tidak akan dihakimi."
(Ba böi mihuku niha, ba lö’ö manö tehuku ami göi)

Warta Jemaat 10 September 2023

Tema Minggu Ini:
Allah Berkenan kepada Pertobatan Orang Fasik
(Omasi Lowalangi na Ifalalini Gera’erania Sebua Horö)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup
(Somasi Ndra’o na iröi lalania andrö sebua horö, na ifalalini gera’erania ba na auri ia)

Warta Jemaat 3 September 2023

Tema Minggu Ini:
Melayani dengan Kasih
(Möi Enoni Sifao Fa’omasi)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih
(Ba ena’ö a’oi göi so khömi dolotolo andrö)

Warta Jemaat 27 Agustus 2023

27 Agustus 2023

Tema Minggu Ini:
Pengakuan Atas Janji Keselamatan Melalui Mesias
(Famaduhu’ӧ Fawu’usa Li Fangorifi ba khӧ Mesia)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Dan sekarang, ya TUHAN, Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau-ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya
(Ba iya’e, ya’ugö So’aya, Yehowa, ba fatörö gamabu’ula li-Mö andrö, nifabu’u-Mö ba khö zawuyu-Mö andre ba ba nga’ötönia)

Warta Jemaat 20 Agustus 2023

Tema Minggu Ini:
Bangsa-bangsa Bersyukur atas Kemurahan Allah
(Fefu Soi mangandrӧ Saohagӧlӧ ba Wa’ebua dӧdӧ Lowalangi)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu
(Sanuno ya’ugӧ soi niha, ya’ugӧ Lowalangi, sanuno ya’ugӧ dozi soi.)

Warta Jemaat 13 Agustus 2023

Tema Minggu Ini:
Menjadi Berkat di dalam Tuhan
(Tobali Howuhowu ba khӧ Zo’aya)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunung-Ku menjadi berkat.
(Ba ya’ira ba hadia zi tefasui hilihili andrӧ khӧ-Gu, ba Ubali’ӧ howuhowu)

Warta Jemaat 6 Agustus 2023

Tema Minggu Ini:
Makanan dan Minuman adalah Pemberian Allah
(He Ni’a Awӧ Nibadu No Buala Lowalangi)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Allah-ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus
(Ba a’oi Ibe’e khӧmi dania Lowalangigu fefu zoguna khӧmi, ba lakhӧmi, ba khӧ Keriso Yesu, me no fahӧna khӧ-Nia)

Warta Jemaat 30 Juli 2023

Tema Minggu Ini:
Allah yang Menyertai dan Melindungi
(Lowalangi Zifao ba Sondrorogӧ)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan Aku akan melindungi, kemanapun engkau pergi.
(Ba faofao Ndra’o khӧu ba Utimba khӧu zi lӧ sӧkhi, fefu gofu heza mӧi’ӧ)

Warta Jemaat 23 Juli 2023

Tema Minggu Ini:
Beriman dan Bertumbuh di dalam Tuhan
(Famati ba Fa’atedou ba khӧ Zo’aya)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
(Si manӧ gӧi mitӧrӧ lalania, ba khӧ-Nia yamoẅa’a ami, si tedoudou, ni’abe’e’ӧ, ba wamati andrӧ, dali wamahaӧ ya’ami andrӧ; yafahӧna khӧmi wangandrӧ saohagӧlӧ)

Warta Jemaat 16 Juli 2023

Tema Minggu Ini:
Pemeliharaan Allah Bagi Umat Pilihan-Nya
(Fondrorogӧ Lowalangi ba Mbanua Nituyu-Nia)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu
(Ya’ahowu nituyu-Mӧ, nitehe-U fa’ahatӧ Khӧ-U, ena’ӧ ba golayama-Mӧ so ia)

Warta Jemaat 9 Juli 2023

Tema Minggu Ini:
Mencintai Hukum Allah
(Fangomasi’ӧ Oroisa Lowalangi)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah.
(Omosido sa goroisa Lowalangi na balazi dӧdӧgu bakha)

Warta Jemaat 2 Juli 2023

Tema Minggu Ini:
Hidup Dalam Keadilan dan Kasih Setia TUHAN
(Auri ba Wa’atulӧ ba ba Wa’ebua Dӧdӧ Yehowa)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah.
(Ba Dӧi-Mӧ andrӧ lakaraini wa’iki si lӧ mamalӧmalӧ ba wa’atulӧ-Mӧ andrӧ salaẅa ira)

Warta Jemaat 25 Juni 2023

Tema Minggu Ini:
Mengikut Yesus dan Memikul Salib
(Folo’ӧ Yesu ba Folu’i Rӧfa)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikuti-Ku, ia tidak layak bagi-Ku.
(Ba ha niha zi lӧ manuyu rӧfania, ba wolo’ӧ Ya’o, ba tenga sinangea khӧ-Gu)

Warta Jemaat 18 Juni 2023

Tema Minggu Ini:
Setia Melakukan Firman Tuhan
(Lӧ Farӧi ba Wamalua Taromali Lowalangi)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama: “Segala yang difirmankan TUHAN akan kami lakukan”
(Ba dozi manӧ ira ba ha sara li, lamane: Fefu hadia ia niwa’ӧ Yehowa, ba ma’o’ӧ)

MENU PILIHAN

SNK dan KETUA KOMISI PERIODE 2022-2027

GALERI FOTO

JADWAL IBADAH

ARSIP WARTA JEMAAT DAN BERITA LAINNYA

KOTAK SARAN / SURAT PEMBACA

Nama

Email *

Pesan *

Pengunjung

Pengikut

Pertanyaan, Kritik & Saran