SELAMAT DATANG! SELAMAT BERIBADAH DI GEREJA BNKP PADANG >>> 1. KEBAKTIAN PAGI JAM 08.00 WIB (BAHASA INDONESIA) - 2. KEBAKTIAN SIANG JAM 10.30 WIB (BAHASA NIAS) - 3. KEBAKTIAN SORE JAM 18.00 WIB (BAHASA INDONESIA) >>> Kebaktian Remaja Jam 13.00 WIB >>> Sekolah Minggu : Pagi Jam 08.00 WIB dan Siang Jam 10.30 WIB
Gambar 1
Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 1
Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 10.30 WIB

Warta Jemaat Minggu 30 Januari 2022

Tema Minggu Ini
Dipanggil untuk mengasihi.
Tekaoni ba Wangomasi’ö.
Ayat Hafalan/Nitanӧ Ba Dӧdӧ
Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Fa’omasi andrö, ba no sebolo tödö, no sebua tödö; fa’omasi andrö ba lö i’afökhöi tödö nawönia, lö isuno ia, lö mohokha

Warta Jemaat Minggu 23 Januari 2022

WARTA JEMAAT
Minggu, 23 Januari 2022
Tema Minggu Ini
Yesus Penggenapan Firman Allah
Ba khӧ Yesu no Tefaulugӧ Daromali Lowalangi
Ayat Hafalan/Nitanӧ Ba Dӧdӧ
Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendegarkannya
Ma’ӧkhӧ andre no itӧrӧ zi so ba zura andrö, irongo tögi dalingami 

Warta Jemaat Minggu 16 Januari 2022

WARTA JEMAAT
Minggu, 16 Januari 2022
 
Tema Minggu Ini
TUHAN adalah Kasih dan Setia
Yehowa Sebua Fa’omasi ba si lӧ Farӧi
Ayat Hafalan/Nitanӧ Ba Dӧdӧ
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu.
No u’omasi’ӧ ndra’ugӧ fa’omasi si lӧ mamalӧmalӧ, andrӧ wa lӧ tebulӧ khӧu wa’ebua dӧdӧ-Gu andrӧ

Warta Jemaat Minggu 9 Januari 2022

WARTA JEMAAT
Minggu, 9 Januari 2022
Tema Minggu Ini
Yesus Adalah Anak Allah
Yesu Ono Lowalangi
Ayat Hafalan/Nitanӧ Ba Dӧdӧ
Barangsiapa mengaku, bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah.
Na so zanehe, Ono Lowalangi Yesu, ba ba dӧdӧnia lӧ tebulӧ Lowalangi, ba ya’ia, ba lӧ tebulӧ ba khӧ Lowalangi.

Warta Jemaat Minggu 2 Januari 2022

WARTA JEMAAT
Minggu, 2 Januari 2022
Tema Minggu Ini
Megahkanlah TUHAN
Folakhӧmi Yehowa
Ayat Hafalan/Nitanӧ Ba Dӧdӧ
Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu.
Haleluya! Misuno Yehowa, me si sӧkhi wanunӧ andrӧ khӧ Lowalangida, me omasiӧ; sinangea wanunӧ andrӧ!

 
PETUGAS KEBAKTIAN
MINGGU 2 JANUARI 2022
Pukul 08.00 WIB CENDANA – PEGAMBIRAN – TANJUNG SABAR – BUKIT GADO-GADO
Pengkhotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Yesi Daeli (L-24)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Fendy Waruwu (L-21)
Pelayan Umum - SNK. Ina Roni Zalukhu (L-23)
- SNK. Ama Herlin Zebua (L-12)
Kolektan - SNK. Ama Richard Nazara (L-26)
- SNK. Ama Perisman Nazara (L-15)
- SNK. Ama Yordan Waruwu (L-44)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Tiara Zalukhu
Infokus Yobel Gea
Pukul 10.30 SEBERANG PALINGGAM – SAWAHAN – SITEBA – NAZARET
Pengkhotbah Pdt. Praeses R-44
Liturgos SNK. Ina Widi Zalukhu (L-39)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Nifa Zebua (L-42)
Pelayan Umum - SNK. Ama Gilbert Zega (L-57)
- SNK. Ina Elsa Hia (L-64)
Kolektan - SNK. Ama Kristo Zebua (L-41)
- SNK. Ina Billy Mendrofa (L-52)
- SNK. Ina Feni Laoli (L-54)
Organis SNK. Ina Vander Harefa
Songleader SNK. Ina Sofia Daeli
Infokus Dwi Zalukhu
Pukul 13.00 WIB JUNDUL KARAN – KOTO KACIAK – PADANG SARAI – BANUARAN PAMPANGAN
Pengkhotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Alfred Laoli (L-27)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Leo Harefa (L-05)
Pelayan Umum - SNK. Ina Tara Ziliwu (L-59)
- SNK. Ama Uni Gulӧ (L-19)
Kolektan - SNK. Ama Jovan Tel (L-06)
- SNK. Ama Joice Harefa (L-31)
- SNK. Ina Samuel Bate'e (L-58)
Organis Ama Vinus Halawa
Songleader Ina Gita Harefa
Infokus Velsa Harefa
Pukul 18.00 WIB BUKIT DATAR – KOTA – TELUK BAYUR – ANAK AIR
Pengkhotbah Pdt. Desmakna Zendratӧ, S.Th
Liturgos Grace Lombu
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Efan Gulӧ (L-48)
Pelayan Umum - SNK. Ina Winda Gea (L-33)
- SNK. Ama Linda Waruwu (L-49)
Kolektan - SNK. Ama Festi Halawa (L-35)
- SNK. Ama Indah Harefa (L-03)
- Tian Lase (Komisi Pemuda)
- Yanti Halawa (Komisi Pemuda)
Musik Komisi Pemuda
Songleader Komisi Pemuda
Infokus Dian Lase
Pukul 15.00 WIB KEBAKTIAN REMAJA
Pengkhotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti, S.Th
Liturgos Fitri Zebua
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Riel Telaumbanua (L-18)
Pelayan Umum - Ance Gulӧ (Pengurus Komisi Remaja)
- Titi Ndraha (Pengurus Komisi Remaja)
Kolektan - SNK. Ina Novi Zai (L-09)
- SNK. Ama Candra Ndraha (L-28)
Musik Group B
Songleader Amel Mendrofa, Vania Zebua
Infokus Thania Waoma

WARTA PERNIKAHAN
Pengumuman I (Pertama):
  1. Laki-laki: Efrianus Lase, Jemaat Bawolato Resort 5
  2. Perempuan: Gusti Rahmat Yanti Laia, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 53 Sektor Sawahan
Pemberkatan Pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Januari 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang.
BERITA KELAHIRAN
Telah lahir:
  1. Anak Laki-laki dari pasangan Ongki Zai dan Yusmina Telaumbanua pada tanggal 31 Desember 2021 Lingkungan 43 Sektor Seberang Palinggam
  2. Anak Laki-laki dari pasangan Charis Iman Saro Lase dan Widya Berkatina Giawa pada tanggal 31 Desember 2021 Lingkungan 24 Sektor Cendana
PERJAMUAN KUDUS
Minggu tanggal 16 Januari 2022 akan dilaksanakan Perjamuan Kudus pada Ibadah Minggu Pagi, Siang dan Sore
PEMILIHAN PELAYAN (SNK) DAN
PENETAPAN LINGKUNGAN PELAYANAN
PERIODE 2022-2027
Sesuai Surat BPHMS BNKP No. 1020/III/11/2021 tanggal 1 November 2021, diberitahukan bahwa masa Pelayanan Majelis Jemaat tahun 2017-2022 akan berakhir, maka dengan ini akan dilaksanakan Pemilihan/Penetapan Pelayan Periode 2022-2027 di masing-masing Lingkungan melalui sektor. Pelaksanaan Pemilihan di mulai pada tanggal 10 Januari 2022 S.D 27 Januari 2022, diharapkan kepada Jemaat yang mendapatkan undangan melalui SNK Lingkungan agar hadir pada saat Pelaksanaan Pemilihan.
KEBAKTIAN SEKOLAH MINGU
Kebaktian Sekolah Minggu mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2022 secara tatap muka yaitu pada pukul 08.00 dan pukul 10.30 bertempat di Gedung Serba Guna lantai 3. Untuk itu diharapkan kepada Orangtua agar dapat mengantarkan anak ke Sekolah Minggu sesuai jam Ibadah tersebut di atas.
PERSEMBAHAN KE DEPAN
  1. Persembahan ke depan Minggu tanggal 02 Januari 2022 untuk Pembangunan
  2. Persembahan ke depan Minggu tanggal 09 Januari 2022 untuk Perpuluhan

Uraian Bahasa Indonesia Bahasa Nias
Pembacaan I Keluaran 20 : 1-17 II Moze 20 : 1-17
Pembacaan II Efesus 1 : 3-14 Efeso 1 : 3-14
Nats Khotbah Mazmur 147 : 12-20 Sinunӧ 147 : 12-20
Ayat Hafalan Mazmur 147 : 1 Sinunӧ 147 : 1
Lagu KJ/BZ 03, 40, Yae Zumange, 50a, 292 03 , 86, Yae Zumange, 88, 83
Tanggal Renungan Harian/Nibaso Ero Ma'ӧkhӧ
Pagi / Sihulӧwongi Malam / Ba Zibongi Basӧ-basӧ Dӧdӧ
02-01-22 Sinunӧ 147 : 12-20 Efeso 1 : 3-14 Sinunӧ 147 : 1
03-01-22 Yesaya 42 : 10-17 Yohane 2 : 1-11 I Razo 8 : 61
04-01-22 V Moze 33 : 26-29 Yohane 2 : 12-22 Yohane 17 : 20
05-01-22 Yesaya 43 : 16-19 Yohane 2 : 23-25 Yeremia 27 : 5
06-01-22 Roma 14 : 7-9 Yohane 3 : 9-16 I Korindro 15 : 10
07-01-22 Yakobo 4 : 13-17 Yohane 3 : 17-21 Sinunӧ 130 : 4
08-01-22 Yakobo 5 : 1-6 Yohane 3 : 22-30 Sinunӧ 119 : 65


PETUGAS KEBAKTIAN
MINGGU 9 JANUARI 2022
Pukul 08.00 WIB SEBERANG PALINGGAM – SAWAHAN – SITEBA – NAZARET
Pengkhotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti, S.Th
Liturgos SNK. Ama Gabriela Lase (L-55)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Nifa Zebua (L-42)
Pelayan Umum - SNK. Ina Billy Mendrofa (L-52)
- SNK. Ama Viktor Gea (L-56)
Kolektan - SNK. Ina Elvito Harefa (L-43)
- SNK. Ama Irfan Zebua (L-65)
- SNK. Ama Kris Ndraha (L-51)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Ina Sidney Harefa
Infokus Ina Prisha Laoli
Pukul 10.30 JUNDUL KARAN – KOTO KACIAK – PADANG SARAI – BANUARAN PAMPANGAN
Pengkhotbah Pdt. Desmakna Zendratӧ, S.Th
Liturgos SNK. Ina Tara Ziliwu (L-59)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Kristin Laoli (L-16)
Pelayan Umum - SNK. Ama Alfred Laoli (L-27)
- SNK. Ina Samuel Bate'e (L-58)
Kolektan - SNK. Ama Jovan Tel (L-06)
- SNK. Ina Yeri Halawa (L-17)
- SNK. Ama Leo Harefa (L-05)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Ance Gulo
Infokus Thania Waoma
Pukul 13.00 WIB BUKIT DATAR – KOTA – TELUK BAYUR – ANAK AIR
Pengkhotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Yamin Lase (L-69)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Ovil Marunduri (L-47)
Pelayan Umum - SNK. Ama Ori Lase (L-32)
- SNK. Ama Indah Harefa (L-03)
Kolektan - SNK. Ina Winda Gea (L-33)
- SNK. Ama Efan Gulo (L-48)
- SNK. Ama Wasi Zalukhu (L-67)
Organis SNK. Ama Jeraldo Zebua
Songleader Cici Harefa
Infokus Noe Telaumbanua
Pukul 18.00 WIB CENDANA – PEGAMBIRAN – TANJUNG SABAR – BUKIT GADO-GADO
Pengkhotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti, S.Th
Liturgos Sisri Bago
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator Ama Yona Hura (L-10)
Pelayan Umum - SNK. Ama Yesi Daeli (L-24)
- SNK. Ina Yerman Halawa (L-14)
Kolektan - SNK. Ina Sofia Daeli (L-22)
- SNK. Ina Yogas Zai (L-11)
- Angga Zai (Komisi Pemuda)
- Ferina Gea (Komisi Pemuda)
Musik Komisi Pemuda
Songleader Komisi Pemuda
Infokus Noe Telaumbanua
Pukul 15.00 WIB KEBAKTIAN REMAJA
Pengkhotbah Ama Irga Hia
Liturgos Vivi Harefa
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Silvita Waruwu (L-34)
Pelayan Umum - Ance Gulӧ (Pengurus Komisi Remaja)
- Fifi Zebua (Pengurus Komisi Remaja)
Kolektan - SNK. Ama Linda Waruwu (L-49)
- SNK. Ama Tita Gulo (L-66)
Musik Group A
Songleader Tasya Zalukhu, Lince Gulo
Infokus Lidia Gea

MENU PILIHAN

SNK dan KETUA KOMISI PERIODE 2022-2027

GALERI FOTO

JADWAL IBADAH

KOTAK SARAN / SURAT PEMBACA

Nama

Email *

Pesan *

Pengunjung

Pengikut

Pertanyaan, Kritik & Saran