SELAMAT DATANG! SELAMAT BERIBADAH DI GEREJA BNKP PADANG >>> 1. KEBAKTIAN PAGI JAM 08.00 WIB (BAHASA INDONESIA) - 2. KEBAKTIAN SIANG JAM 10.30 WIB (BAHASA NIAS) - 3. KEBAKTIAN SORE JAM 18.00 WIB (BAHASA INDONESIA) >>> Kebaktian Remaja Jam 13.00 WIB >>> Sekolah Minggu : Pagi Jam 08.00 WIB dan Siang Jam 10.30 WIB
Gambar 1
Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 1
Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 10.30 WIB

Warta Jemaat 25 Desember 2022

Tema Minggu Ini:
Firman telah Menjadi Manusia
(No Tobali Ösi Niha Daroma Li Andrö)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita
(Ba no tobali ösi niha daroma li andrö, ba no so Ia khöda)


Warta Jemaat 18 Desember 2022

Tema Minggu Ini:
Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah.
(Faondragӧ Nifabu’u Lowalangi Andrӧ)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.
(Mihaogӧ lala Zo’aya, mifadaya lala-Nia)


Warta Jemaat 11 Desember 2022

Tema Minggu Ini:
Berseru dan Bersorak-soraklah Menantikan Tuhan
(Mi’owuawua’ö Dödö ba Wamaondragö So’aya)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Misuno Yehowa! sebua sa nilau-Nia; yaterongo da’ö ba guli danö, ma’asagörö!
(Mihaogö lala Zo’aya, mifadaya lala-Nia)


Warta Jemaat 4 Desember 2022

Tema Minggu Ini:
Memilih Apa yang Baik Menjelang Hari Kristus
(Mitimba Tödömi Hadia Zi Sökhi Irugi Luo Keriso)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus.
(Ena’ö mi’ila mitimba tödömi, hadia zi sökhi, ena’ö ohauhau ami, ba ena’ö lö manendre ami, irugi luo Keriso andrö)


Warta Jemaat 27 November 2022

Tema Minggu Ini:
Raja Damai yang akan Datang
(Fa’atohare Razo Wa’atulӧ)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Sebab TUHAN adalah Allah yang adil; berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia!
(Lowalangi ba wa’atulӧ sa Yehowa. Ya’ahowu dozi sanӧtӧna khӧ-Nia.)

1 / 5
Perjamuan Kudus Siang 20 November 2022
2 / 5
Petugas Kebaktian Pagi | 20 November 2022
3 / 5
Petugas Kebaktian Siang | 20 November 2022
4 / 5
Petugas Kebaktian Pagi | 20 November 2022
5 / 5
Petugas Kebaktian Siang | 20 November 2022

Warta Jemaat 20 November 2022

Tema Minggu Ini:
Maut telah Ditelan dalam Kemenangan
(No Alӧmӧ Wa’amate ba Wemӧna)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan
( Andrӧ, ya’ami ira talifusӧgu, somasi ndra’o, ya’abe’e ami, si lӧ humeuheu, ya’a’oi so khӧmi wangai halӧwӧ Zo’aya andrӧ, bӧi yamamalӧmalӧ)

1 / 4
Foto Bersama Peserta SIdi
2 / 4
Petugas Kebaktian Pagi | 13 November 2022
3 / 4
Petugas Kebaktian Siang | 13 November 2022
4 / 4
Petugas Kebaktian Siang | 13 November 2022

Warta Jemaat 13 November 2022

Tema Minggu Ini:
Hari Tuhan akan Tiba
(Fa’atohare Luo Zo’aya)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu
(Ba wa’anau gӧlӧmi dania misӧndra haremi nosomi)

Warta Jemaat 6 November 2022

Tema Minggu Ini:
Berdiri Teguh dalam Ajaran Kristus
(Bӧi Tebulӧ ba Wamahaӧ Keriso)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami
(Ba mi’abe’e’ӧ ami, ya’ami ira talifusӧ, ba bӧi mibӧhӧli gamakhoita andrӧ, ni’ombakha’ӧ khӧmi)

Warta Jemaat 30 Oktober 2022

Tema Minggu Ini:
Berhenti Berbuat Jahat, Belajar Berbuat Baik
(Bato Wamazökhi si Lö Sökhi, Famaha Wolau si Sökhi)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan!
(Mifamaha ami ba wolau si sӧkhi; migohi zatulӧ)

Warta Jemaat 23 Oktober 2022

Tema Minggu Ini:
Ikut Menderita sebagai Prajurit Kristus
(Fao ba Wamakao Awö Keriso)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
(Yafao ndra’ugö wanaha famakao, amaedola zi möi manuwö awö Yesu Keriso si sökhi)

Warta Jemaat 16 Oktober 2022

Tema Minggu Ini:
Allah Menjawab setiap Pergumulan
(Ifondrondrongo Lowalangi Fefu Ngarӧngarӧ Dödö)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kauketahui
(Angaröfi li Ndra’o, ba Utema liu, ba U’ombakha’ö khöu zebua, si tebai aboto ba dödö niha, si lö örai örongo)

Warta Jemaat 9 Oktober 2022

Tema Minggu Ini:
Iman yang Menyelamatkan
(Famati Andrӧ Zangorifi)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Lalu Ia berkata kepada orang itu: “berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau
(Ba imane khӧnia, faoso, fuli’ӧ, no I’orifi’ӧ famatimӧ andrӧ)

Foto Pembekalan Majelis Jemaat

MENU PILIHAN

SNK dan KETUA KOMISI PERIODE 2022-2027

GALERI FOTO

JADWAL IBADAH

KOTAK SARAN / SURAT PEMBACA

Nama

Email *

Pesan *

Pengunjung

Pengikut

Pertanyaan, Kritik & Saran