SELAMAT DATANG! SELAMAT BERIBADAH DI GEREJA BNKP PADANG >>> 1. KEBAKTIAN PAGI JAM 08.00 WIB (BAHASA INDONESIA) - 2. KEBAKTIAN SIANG JAM 10.30 WIB (BAHASA NIAS) - 3. KEBAKTIAN SORE JAM 18.00 WIB (BAHASA INDONESIA) >>> Kebaktian Remaja Jam 13.00 WIB >>> Sekolah Minggu : Pagi Jam 08.00 WIB dan Siang Jam 10.30 WIB
Gambar 1
Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 1
Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 10.30 WIB

Warta Jemaat 26 November 2023

Tema Minggu Ini:
Menyongsong Langit dan Bumi yang Baru
(Famaondragö Banua ba Tanö Sibohou)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru; hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati.
(Hiza sa, uwöwöi mbanua si yawö si bohou ba tanö si bohou, ba lö’ö sa’ae itörö tödö zi föföna andrö, lö’ö sa’ae i’angeragö niha.)

Warta Jemaat 19 November 2023

Tema Minggu Ini:
Jangan Melupakan TUHAN
(Böi Olifu’ö Yehowa)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Hatihatilah, supaya jangan engkau melupakan TUHAN, Allah-mu
(Faigi sibai, faböi olifu’ö Lowalangiu, Yehowa)

Peneguhan Sidi Tahun 2023

BNKP Padang, 12 November 2023.
Pada hari ini dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan telah terlaksana dengan baik Peneguhan Sidi di Gereja BNKP Padang.

Setelah melewati proses pembelajaran, pembekalan dan pendampingan selama kurang lebih 1 tahun, sebanyak 93 orang anak peserta sidi menjalani peneguhan yang menyatakan dirinya mau mengikuti Yesus, memikul Salib dan mengaku iman kepada Tuhan.

Melalui kata-kata penggembalaan Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th menyampaikan pesan penting agar melalui moment Peneguhan Sidi tahun ini peserta sidi diharapkan dapat:

  1. Mengambil keputusan pribadi untuk percaya hanya kepada Allah Tritunggal.
  2. Berjanji setia mengikut Yesus walau dalam situasi apapun.
  3. Berjanji taat pada firman Allah.
  4. Mempersembahkan hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan, melibatkan diri dalam pelayanan serta menjadi berkat bagi sesama.
  5. Keputusan merubah sikap dan perilaku, menunjukkan kedewasaan dalam iman.

Warta Jemaat 12 November 2023

Tema Minggu Ini:
Saling Membangun dalam Menanti Kedatangan Tuhan
(Faoma Mitolo Nawömi ba Wombalöi Fe’aso Zo’aya)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.
(Andrö faoma mifarou dödö nawömi, ba faoma mitolo nawömi, simane folaumi sa’ae göi.)

Warta Jemaat 5 November 2023

Tema Minggu Ini:
"Muliakan TUHAN Dengan Tubuh dan Hartamu"
(Fosumange Yehowa Boto awӧ Gokhӧtau)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
"Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu."
(Fosumange Yehowa ana’au andrӧ ba si a’a nisӧndra fefu)

Foto

MENU PILIHAN

SNK dan KETUA KOMISI PERIODE 2022-2027

GALERI FOTO

JADWAL IBADAH

KOTAK SARAN / SURAT PEMBACA

Nama

Email *

Pesan *

Pengunjung

Pengikut

Pertanyaan, Kritik & Saran