SELAMAT DATANG! SELAMAT BERIBADAH DI GEREJA BNKP PADANG >>> 1. KEBAKTIAN PAGI JAM 08.00 WIB (BAHASA INDONESIA) - 2. KEBAKTIAN SIANG JAM 10.30 WIB (BAHASA NIAS) - 3. KEBAKTIAN SORE JAM 18.00 WIB (BAHASA INDONESIA) >>> Kebaktian Remaja Jam 13.00 WIB >>> Sekolah Minggu : Pagi Jam 08.00 WIB dan Siang Jam 10.30 WIB
Gambar 1
Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 1
Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 10.30 WIB

Warta Jemaat 16 Oktober 2022

Tema Minggu Ini:
Allah Menjawab setiap Pergumulan
(Ifondrondrongo Lowalangi Fefu Ngarӧngarӧ Dödö)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kauketahui
(Angaröfi li Ndra’o, ba Utema liu, ba U’ombakha’ö khöu zebua, si tebai aboto ba dödö niha, si lö örai örongo)

PETUGAS KEBAKTIAN
MINGGU, 16 OKTOBER 2022
Pukul 08.00 WIB KEBAKTIAN PAGI
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Liturgos SNK. Ama Ival Harefa (L-22)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Novi Zai (L-09)
Pelayan Umum - SNK. Ama Herlin Zebua (L-12)
- SNK. Ama Feri Zalukhu (L-74)
- Ama Widi Zalukhu (K. Kompak)
Kolektan - SNK. Ama Fadil Zagötö (L-28)
- Ama Riel Telaumbanua (k. Diakonia)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Yerobeam Gea
Infokus Ama Daniel Hia
Pukul 10.30 WIB KEBAKTIAN SIANG
(BAHASA NIAS)
Khotbah Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Liturgos SNK. Ama Perisman Nazara (L-15)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Sofia Daeli (L-24)
Pelayan Umum - SNK. Ama Yesi Daeli (L-26)
- SNK. Ama Alex Ndruru (L-55)
- SNK. Ama Chandra Ndraha (L-32)
Kolektan - SNK. Ama Neta Hura (L-42)
- SNK. Ina Elvito Harefa (L-49)
Organis SNK. Ina Vander Harefa
Songleader Ina Eunike Zebua
Infokus Thania Waoma
Pukul 18.00 WIB KEBAKTIAN SORE
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos Sisri Bago
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Diva Gea (L-69)
Pelayan Umum - SNK. Ama Yafe Waruwu (L-13)
- SNK. Ina Yermon Zega (L-67)
Kolektan - SNK. Ama Efan Gulö (L-53)
- Dio Daeli (K. Korempa)
- Angga Zai (KOREMPA)
- Wita Lömbu (KOREMPA)
Musik Komisi Pemuda
Songleader Komisi Pemuda
Infokus Dian Lase
Pukul 13.00 WIB KEBAKTIAN REMAJA
Khotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
Liturgos Titi Ndraha
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Silvita Waruru (L-39)
Pelayan Umum - Fitri Zebua (KOREMPA)
- Ian Gulö (KOREMPA)
Kolektan - SNK. Ama Alwin Zebua (L-36)
- SNK. Ina Yeri Halawa (L-18)
Musik Group B
Songleader Vania Zebua, Moses Zebua
Infokus Gilbert Zega
WARTA PERNIKAHAN
Pengumuman Pertama
  • Laki-laki : Yeremia,Jemaat BNKP Padang Lingkungan 63 Sektor Siteba.
  • Perempuan : Feris Krismawati Waruwu, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 22 Sektor Banuaran Pampangan .
    Pemberkatan Pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Oktober 2022 pukul 10.00 Wib di Gereja BNKP Jemaat Padang
BERITA DUKACITA
Telah meninggal dunia:
  1. Setiawan Zai pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 lingkungan 33 Sektor Koto Kacik dan telah dikebumikan pada hari Kamis, 13 Oktober 2022.
  2. Ina Yope Lawölö pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 lingkungan 12 Sektor Pengambiran dan telah dikebumikan pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022.
BAPTISAN KUDUS
Pada tanggal 23 Oktober 2022 akan dilaksanakan Baptisan Kudus pada Ibadah jam 10.30 wib, bagi Jemaat yang mengikut sertakan anaknya agar dapat mendaftarkan pada satua Niha Keriso lingkungan masing-masing dengan mengisi data pada formulir yang telah disediakan, batas pendaftaran pada hari Kamis, 20 Oktober 2022
PERSEKUTUAN DOA
Persekutuan Doa dilaksanakan pada hari Jumat 21 Oktober 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang pukul 10.00 WIB dilayani oleh Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th.
KUNJUNGAN POS PELAYANAN
  1. Minggu tanggal 23 Oktober 2022 Pdt. Desmakna Zendrato, S.Th berkunjung ke TKA, Lubuk Jambi.
SERMON PELAYAN
Sermon Pelayan Dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17.00 Wib di Gereja BNKP Jemaat Padang. Diharapkan kepada seluruh Anggota Majelis untuk dapat mengikuti sermon pelayan.
KOOR/VOCAL GROUP
Bagi yang ingin membawakan puji-pujian berupa Koor/Vocal Group, agar mendaftar kepada Komisi Ibadah dan Evangelisasi Jemaat BNKP Padang melalui Telepon atau WA 081374322722.
Setiap minggunya hanya diberi kesempatan kepada 1 (satu) Koor/Vocal Group untuk tampil pada masing-masing kebaktian, baik kebaktian pagi, kebaktian siang maupun kebaktian sore.
PERSEMBAHAN KE DEPAN
  • Persembahan ke depan Minggu tanggal 16 Oktober 2022 untuk Tanggungan ke Resort dan Sinodal
  • Persembahan ke depan Minggu tanggal 23 Oktober 2022 untuk Dana Kemandirian BNKP
KEBAKTIAN RUMAH TANGGA
1. Sektor BUKIT GADO - GADO
Tempat Rumah Ama Danil Laoli
Lingkungan 51
Hari/Tgl Rabu, 19 Oktober 2022
Jam 15.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
2. Sektor KOTO KACIAK
Tempat Rumah Ama Seven Laoli
Lingkungan 31
Hari/Tgl Rabu, 19 Oktober 2022
Jam 16.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
3. Sektor BANUARAN PAMPANGAN
Tempat Rumah Ama Grizel Telaumbanua
Lingkungan 17
Hari/Tgl Rabu, 19 Oktober 2022
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
4. Sektor CENDANA
Tempat Rumah Ama Richard Nazara
Lingkungan 29
Hari/Tgl Rabu, 19 Oktober 2022
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
5. Sektor BUKIT LANTIK
Tempat Rumah SNK. Ina Vander Harefa
Lingkungan 68
Hari/Tgl Rabu, 19 Oktober 2022
Jam 19.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
6. Sektor NAZARET
Tempat Rumah Ama Gameri Telaumbanua
Lingkungan 71
Hari/Tgl Rabu, 19 Oktober 2022
Jam 19.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
7. Sektor K O T A
Tempat Rumah Ama Glen Halawa (Lingkungan Gereja)
Lingkungan 56
Hari/Tgl Rabu, 19 Oktober 2022
Jam 19.30 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
8. Sektor JONDUL KARAN
Tempat Rumah Ama Michael Harefa
Lingkungan 10
Hari/Tgl Kamis, 20 Oktober 2022
Jam 16.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
9. Sektor TELUK BAYUR
Tempat Rumah Ama Yosep Gea
Lingkungan 04
Hari/Tgl Kamis, 20 Oktober 2022
Jam 16.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
10. Sektor SEBERANG PALINGGAM
Tempat Rumah Ama Rido Ndruru
Lingkungan 49
Hari/Tgl Kamis, 20 Oktober 2022
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
11. Sektor PENGAMBIRAN
Tempat Rumah Ama Yona Hura
Lingkungan 12
Hari/Tgl Kamis, 20 Oktober 2022
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
12. Sektor S A W A H A N
Tempat Rumah Ama Yardi Laia
Lingkungan 59
Hari/Tgl Kamis, 20 Oktober 2022
Jam 18.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
13. Sektor PADANG SARAI
Tempat Rumah Ina Lili Ndruru
Lingkungan 65
Hari/Tgl Jumat, 21 Oktober 2022
Jam 18.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
14. Sektor S I T E B A
Tempat Rumah SNK. Ama Victor Gea
Lingkungan 62
Hari/Tgl Kamis, 20 Oktober 2022
Jam 18.30 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
15. Sektor BUKIT DATAR
Tempat Rumah Ama Nius Mendröfa
Lingkungan 39
Hari/Tgl Jumat, 21 Oktober 2022
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
16. Sektor ANAK AIR
Tempat Rumah Nofrizal Waruwu
Lingkungan 74
Hari/Tgl Jumat, 21 Oktober 2022
Jam 19.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
BAHAN PA: Yesaya 5 : 1-7
KEBAKTIAN GABUNGAN
KOMISI BAPAK DAN KOMISI PEREMPUAN
Hari/Tgl Selasa, 18 Oktober 2022
Jam 17.00 WIB
Tempat Gedung Gereja BNKP Jemaat Padang
Liturgos Ina Jovan Telaumbanua
Doa Syafaat SNK. Ama Perisman Nazara
Pelayan Firman Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
WARTA KOMISI PELAYANAN ANAK
16 Oktober 2022
Kebaktian Pagi
Liturgos Caca Harefa
Cerita Ina Ken maruhawa
Pendamping - Ance & Ina Desi
- Silvia Zebua
Bahan Cerita 1 Petrus 2 : 6-8
Ayat Hafalan - Musa : 2 Korintus 5 : 17
- Daud : 2 Korintus 5 : 17
Kebaktian Siang
Liturgos Ina Yehon Laia
Cerita Titi Ndraha
Pendamping - Ina Alvin & Ina Dion
- Ama Vinus Halawa
Bahan Cerita - 1 Petrus 2 : 6-8
Ayat Hafalan - Musa : 2 Korintus 5 : 17
- Daud : 2 Korintus 5 : 17
PERIKOP MINGGU INI
Uraian Bahasa Indonesia Bahasa Nias
Pembacaan I Keluaran 2 : 23 - 25 II Moze 2 : 23 - 25
Pembacaan II 2 Korintus 12 : 7 - 10 II Korindro 12 : 7 - 10
Nats Khotbah Nehemia 5 : 1 - 13 Nehemia 5 : 1 - 13
Ayat Hafalan Yeremia 33 : 3 Yeremia 33 : 3
Lagu KJ/BZ 64, 29, Yae Zumange, 354, 440 27, 324, Yae Zumange, 271, 330
Tanggal Renungan Harian/Nibaso Ero Ma'ökhö
Pagi / Sihulöwongi Malam / Ba Zibongi Basö-basö Dödö
16-10-22 Nehemia 5:1-13 II Korindro 12:7-10 Yeremia 33:3
17-10-22 Fama’ele’ö 22:6-10 Galatia 1:11-25 Tito 3:6-7
18-10-22 Yosua 5:13-15 Galatia 2:1-10 Danieli 6:28
19-10-22 Luka 10:17-20 Galatia 2:11-21 I Fetero 2:15-16
20-10-22 Halöwö Zinenge 5:12-21a Galatia 3:1-5 Yesaya 37:16
21-10-22 Yohane 12:27-33 Galatia 3:6-18 I Korindro 15:28
22-10-22 Fama’ele’ö 5:11-14 Galatia 3:19-28 Sinunö 19:9
PETUGAS KEBAKTIAN
MINGGU, 23 OKTOBER 2022
Pukul 08.00 WIB KEBAKTIAN PAGI
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Joice Harefa (L-35)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Uni Gulö (L-21)
Pelayan Umum - SNK. Ina Sinta Bu'ulölö (L-05)
- SNK. Ama Fitri Telaumbanua (L-70)
- Ama Noval Gea (K. Kompen)
Kolektan - SNK. Ama Kristin Laoli (L-17)
- SNK. Ina Angga Zai (L-43)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Ina Eunike Zebua
Infokus Yobel Gea
Pukul 10.30 WIB KEBAKTIAN SIANG
(BAHASA NIAS)
Khotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
Liturgos SNK. Ama Kristo Zebua (L-47)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Jeraldo Zebua (L-71)
Pelayan Umum - SNK. Ina Yerman Halawa (L-14)
- SNK. Ama Jeri Halawa (L-27)
- SNK. Ina Mira Gea (L-41)
Kolektan - SNK. Ina Winda Gea (L-38)
- SNK. Ina Grace Zandroto (L-51)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Ina Gita Harefa
Infokus Gilbert Zega
Pukul 18.00 WIB KEBAKTIAN SORE
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
Liturgos Ina Eunike Zebua
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Billy Mendröfa (L-58)
Pelayan Umum - SNK. Ina Santi Zega (L-33)
- SNK. Ina Isa Laia (L-64)
Kolektan - SNK. Ama Pipit Zalukhu (L-08)
- SNK. Ama Silvi Zendratö (L-48)
- Yanti Halawa (KOREMPA)
- Ite Zega (KOREMPA)
Musik Komisi Pemuda
Songleader Komisi Pemuda
Infokus Winning Gulö
Pukul 13.00 WIB KEBAKTIAN REMAJA
Khotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos Sisri Bago
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Angel Telaumbanua (L-60)
Pelayan Umum - Vano Zega (KOREMPA)
- Novita Zebua (KOREMPA)
Kolektan - SNK. Ina Orien Hura (L-07)
- SNK. Ina Widi Zalukhu (L-45)
Musik Group A
Songleader Amel Mendröfa, Lince Gulö
Infokus Cristin Laoli

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MENU PILIHAN

SNK dan KETUA KOMISI PERIODE 2022-2027

GALERI FOTO

JADWAL IBADAH

KOTAK SARAN / SURAT PEMBACA

Nama

Email *

Pesan *

Pengunjung

Pengikut

Pertanyaan, Kritik & Saran