SELAMAT DATANG! SELAMAT BERIBADAH DI GEREJA BNKP PADANG >>> 1. KEBAKTIAN PAGI JAM 08.00 WIB (BAHASA INDONESIA) - 2. KEBAKTIAN SIANG JAM 10.30 WIB (BAHASA NIAS) - 3. KEBAKTIAN SORE JAM 18.00 WIB (BAHASA INDONESIA) >>> Kebaktian Remaja Jam 13.00 WIB >>> Sekolah Minggu : Pagi Jam 08.00 WIB dan Siang Jam 10.30 WIB
Gambar 1
Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 1
Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 10.30 WIB

Warta Jemaat 16 April 2023

Tema Minggu Ini:
Diperbarui Untuk Hidup Menurut Ketetapan Allah
(Tebohouni Ena’ӧ Auri Molo’ӧ Amakhoita Lowalangi )

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Roh-Ku akan kuberikan diam dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya
(Ba Eheha-Gu Ube’e ba dӧdӧmi ba mi’o’ӧ nifakhoi-Gu Ube’e, ba mitӧngӧni lala nibe’e-Gu ba mitӧrӧ)

PETUGAS KEBAKTIAN
16 April 2023
Pukul 08.00 WIB KEBAKTIAN PAGI
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Liturgos SNK. Ama Diva Gea (L-69)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Winda Gea (L-38)
Pelayan Umum - SNK.Ama Irfan Zebua (L-73)
- SNK. Ina Angel Tel. (L-60)
- SNK. Ina Angga Zai (L-43)
Kolektan - SNK. Ama Wasi Zalukhu (L-75)
- Ama Widi Zalukhu (K. Kompak)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Tiara Zalukhu
Infokus Vivi Harefa
Pukul 10.30 WIB KEBAKTIAN SIANG
(BAHASA NIAS)
Khotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK.Ama Samuel Bate’e (L-65)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Debora Mendröfa (L-29)
Pelayan Umum - SNK. Ina Yermon Zega (L-67)
- SNK.Ama Festi Halawa (L-40)
- SNK. Ina Sofia Daeli (L-24)
Kolektan - SNK. Ama Joice Harefa (L-35)
- SNK. Ama Silvita Waruwu (L-39)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Ina Abe Hulu
Infokus Thania Waoma
Pukul 18.00 WIB KEBAKTIAN SORE
(IBADAH KREATIF)
Khotbah Pdt. Fӧna’aro Halawa, S.Th
Liturgos Ama Viel Waruwu
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Tiara Waruwu (L-56)
Pelayan Umum - SNK. Ina Yerman Halawa (L-14)
- SNK. Ama Kristin Laoli (L-17)
Kolektan - SNK. Ina Yogas Zai (L-11)
- SNK. Ama Jeri Halawa (L-27)
- Jordan Waruwu (KOREMPA)
- Nova Bu'ulölö (KOREMPA)
Musik KOREMPA
Songleader KOREMPA
Infokus Yudi Zalukhu
Pukul 13.00 WIB KEBAKTIAN REMAJA
Khotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
Liturgos Sisri Bago
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator Dio Juventa Daeli (K. Korempa)
Pelayan Umum - Ivan Gulö (KOREMPA)
- Angel Gulö (KOREMPA)
Kolektan SNK. Ina Elvito Harefa (L-49)
Musik Group A
Songleader Utari Lase & Ningsih Gulö
Infokus Winning Gulö
WARTA PERNIKAHAN
Pengumuman Pertama
 1. Laki-laki : Imanuel Harefa, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 63 Sektor Siteba.
  Perempuan : Tuti Marianti Gea, Jemaat Bethel Indonesia.
  Pemberkatan Pernikahan dilaksanakan pada hari Rabu, 19 April 2023 di Gereja Behtel Indonesia.
 2. Laki-laki : Yafama Mendröfa, Jemaat CWS Padang.
  Perempuan : Erina Laia, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 26 Sektor Cendana.
  Pemberkatan Pernikahan dilaksanakan pada hari Kamis, 27 April 2023 di Gereja CWS Padang
BAPTISAN KUDUS
Pada tanggal 30 April 2023 akan dilaksanakan Baptisan Kudus pada Ibadah pukul 10.30 WIB, bagi Jemaat yang mengikutsertakan anaknya agar dapat mendaftarkan pada satua Niha Keriso lingkungan masing-masing dengan mengisi data pada formulir yang telah disediakan, batas pendaftaran pada hari Kamis, 27 April 2023.
PASKAH SEKOLAH MINGGU
Paskah Sekolah Minggu diadakan pada hari ini, 16 April 2023 pukul 08.00 WIB di lantai 3 Gedung Serbaguna adapun acaranya yaitu:
 1. Lomba Rangking 1 (satu) untuk kelas 4 sampai 6 SD
 2. Lomba Do'a Bapa Kami untuk kelas 3 SD
 3. Lomba Mewarnai untuk TK sampai kelas 2 SD
KUNJUNGAN POS PELAYANAN
Minggu 23 April 2023 Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th melayani di Pos Pelayanan AMP III Perumahan.
SERMON PELAYAN
Sermon Pelayan Dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17.00 Wib di Gereja BNKP Jemaat Padang. Diharapkan kepada seluruh Anggota Majelis untuk dapat mengikuti sermon pelayan.
KOOR DAN VOCAL GROUP
Bagi yang ingin membawakan puji-pujian pada kebaktian minggu, agar terlebih dahulu mendaftar kepada Komisi Ibadah dan Evangelisasi Jemaat BNKP Padang melalui tautan di bawah ini:

Daftarkan KOOR/Vocal Group Anda di sini

Setiap minggunya hanya diberi kesempatan kepada 2 (dua) Koor/Vocal Group untuk tampil pada masing-masing kebaktian, baik kebaktian pagi, kebaktian siang maupun kebaktian sore.
Koor/Vocal Group yang sudah mendaftar bisa dilihat dengan menekan tombol di bawah.

KOOR dan Vocal Group yang sudah mendaftar dapat dilihat di sini

PERSEMBAHAN KE DEPAN
 • Persembahan ke depan Minggu tanggal 16 April 2023 untuk Tanggungan ke Resort dan Sinodal
 • Persembahan ke depan Minggu tanggal 23 April 2023 untuk Dana Kemandirian BNKP
KEBAKTIAN RUMAH TANGGA
1. Sektor KOTO KACIK
Tempat Rumah Ina Murti Harefa
Lingkungan 35
Hari/Tgl Rabu, 19 April 2023
Jam 16.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
2. Sektor BANUARAN PAMPANGAN
Tempat Rumah Ama Embun Laia
Lingkungan 20
Hari/Tgl Rabu, 19 April 2023
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
3. Sektor CENDANA
Tempat Rumah Ama Felis Harefa
Lingkungan 23
Hari/Tgl Rabu, 19 April 2023
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
4. Sektor TANJUNG SABAR
Tempat Rumah Ina Irwan Waruwu
Lingkungan 14
Hari/Tgl Rabu, 19 April 2023
Jam 17.30 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
5. Sektor BUKIT LANTIK
Tempat Rumah Ama Wandi Gulö
Lingkungan 69
Hari/Tgl Rabu, 19 April 2023
Jam 19.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
6. Sektor K O T A
Tempat Rumah Ama Berta Lömbu (Lingk. Gereja)
Lingkungan 56
Hari/Tgl Rabu, 19 April 2023
Jam 19.30 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
7. Sektor TELUK BAYUR
Tempat Rumah Ama Zeni Laia
Lingkungan 02
Hari/Tgl Kamis, 20 April 2023
Jam 16.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
8. Sektor JUNDUL KARAN
Tempat Rumah Faomali Zega
Lingkungan 10
Hari/Tgl Kamis, 20 April 2023
Jam 16.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
9. Sektor SEBERANG PALINGGAM
Tempat Rumah Ama Fitri Lase
Lingkungan 48
Hari/Tgl Kamis, 20 April 2023
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
10. Sektor SAWAHAN
Tempat Rumah Ama Juni Gea
Lingkungan 58
Hari/Tgl Kamis, 20 April 2023
Jam 18.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
11. Sektor SITEBA
Tempat Rumah Ina Isa Laia
Lingkungan 64
Hari/Tgl Kamis, 20 April 2023
Jam 18.30 WIB
Pelayan Firman Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
12. Sektor BUKIT DATAR
Tempat Rumah Ama Mira Gea
Lingkungan 41
Hari/Tgl Jumat, 21 April 2023
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
13. Sektor PADANG SARAI
Tempat Rumah SNK. Ama Samuel Bate’e
Lingkungan 65
Hari/Tgl Jumat, 21 April 2023
Jam 19.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
14. Sektor ANAK AIR
Tempat Rumah SNK. Ama Feri Zalukhu
Lingkungan 74
Hari/Tgl Jumat, 21 April 2023
Jam 19.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
BAHAN PA: Kisah Para Rasul / Halöwö Zinenge 2:41-47
KEBAKTIAN KOMISI-KOMISI
KOMISI BAPAK
Hari/Tgl Selasa, 18 April 2023
Tempat Gedung Gereja BNKP Padang
Liturgos Ama Metria Sarumaha
Jam 18.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Föna'aro Halawa, S.Th
KOMISI PEREMPUAN
Hari/Tgl Selasa, 18 April 2023
Tempat Gedung Gereja BNKP Padang
Liturgos Ina Yeremia Harefa
Doa Syafaat SNK Ina Riel Telaumbanua
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman SNK. Ina Neti Zalukhu
WARTA KOMISI PELAYANAN ANAK
2 April 2023
Kebaktian Pagi
Cerita Pdt. Fӧna’aro Halawa, S.Th
Liturgos Tenty Mendröfa
Pendamping - Ayu Hia & Ance Gulö
- Ferdika
Bahan Cerita 2 Raja-raja 4 : 1-7
Ayat Hafalan - Musa : 2 Raja-raja 3 : 2b
- Daud : 2 Raja-raja 3 : 2b
PERIKOP MINGGU INI
Uraian Bahasa Indonesia Bahasa Nias
Pembacaan I Imamat 10 : 8 - 11 III Moze 10 : 8 - 11
Pembacaan II Wahyu 21 : 5 - 7 Fama’ele’ӧ 21 : 5 - 7
Nats Khotbah Yehezkiel 36 : 22 - 27 Hezekieli 36 : 22 - 27
Ayat Hafalan Yehezkiel 36 : 27 Hezekieli 36 : 27
Lagu KJ/BZ 8, 41, KE. 386, 53, 263 263, 223, YaeZumange, 293, 493
Tanggal Renungan Harian/Nibaso Ero Ma'ökhö
Pagi / Sihulöwongi Malam / Ba Zibongi Basö-basö Dödö
16-4-2023 Hezekieli 36:22-27 Fama’ele’ӧ 21:5-7 Hezekieli 36:27
17-4-2023 I Korindro 15:50-54 Halӧẅӧ Zinenge 12:5 I Timoteo 1:5
18-4-2023 I Korindro16:1-12 II Korindro 3:12 Habakuki 2:4
19-4-2023 I Korindro 16:13-24 Efeso 2:4-5 Heberaio 3:4
20-4-2023 I Fetero 1:1-12 Fama’ele’ӧ 21:5-6 Sinunӧ 124:8
21-4-2023 I Fetero 1:13-16 Mareko 1:14 II Yohane 1:6
22-4-2023 I Fetero 1:17-21 II Korindro 4:6 Yobi 14:14
PETUGAS KEBAKTIAN
23 April 2023
Pukul 08.00 WIB KEBAKTIAN PAGI
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Föna'aro Halawa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Fano Lase (L-77)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Neti Zalukhu (L-01)
Pelayan Umum - SNK. Ina Widi Zalukhu (L-45)
- SNK. Ama Kristo Zebua (L-47)
- Ina Vania Zebua (K. KPA)
Kolektan - SNK. Ama Alex Ndruru (L-55)
- SNK. Ama Kris Ndraha (L-57)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Ina Sidney Harefa
Infokus Titin Nazara
Pukul 10.30 WIB KEBAKTIAN SIANG
(BAHASA NIAS)
Khotbah Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Liturgos SNK. Ina Elsa Hia (L-72)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Garce Telaumbanua (L-19)
Pelayan Umum - SNK. Ama Valen Taföna'ö (L-50)
- SNK. Ina Vander Harefa (L-68)
- SNK. Ina Angel Mendröfa (L-31)
Kolektan - SNK. Ama Efan Gulö (L-53)
- SNK. Ina Tara Ziliwu (L-66)

Organis SNK. Ama Jeraldo Zebua
Songleader Ina Gita Harefa
Infokus Gilbert Zega
Pukul 18.00 WIB KEBAKTIAN SORE
(IBADAH KREATIF)
Khotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos Ina Eunike Zebua
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Neta Hura (L-42)
Pelayan Umum - SNK. Ama Ovil Marunduri (L-52)
- SNK. Ama Uni Gulö (L-21)
Kolektan - SNK. Ina Billy Mendröfa (L-58)
- SNK. Ama Viska Mendröfa (L-61)
- Setiawan Zebua (KOREMPA)
- Shinta Ndraha (KOREMPA)
Musik KOREMPA
Songleader KOREMPA
Infokus Julius Hura
Pukul 13.00 WIB KEBAKTIAN REMAJA
Khotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos Yerobeam Gea
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator Ama Noval Gea (K. Kopendik)
Pelayan Umum - Fitri Zebua (KOREMPA)
- Dian Lase (KOREMPA)
Kolektan SNK. Ama gilbert Zega (L-63)
Musik Group B
Songleader Joy Zebua & Voresti Harefa
Infokus Lidia Gea

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MENU PILIHAN

SNK dan KETUA KOMISI PERIODE 2022-2027

GALERI FOTO

JADWAL IBADAH

KOTAK SARAN / SURAT PEMBACA

Nama

Email *

Pesan *

Pengunjung

Pengikut

Pertanyaan, Kritik & Saran