SELAMAT DATANG! SELAMAT BERIBADAH DI GEREJA BNKP PADANG >>> 1. KEBAKTIAN PAGI JAM 08.00 WIB (BAHASA INDONESIA) - 2. KEBAKTIAN SIANG JAM 10.30 WIB (BAHASA NIAS) - 3. KEBAKTIAN SORE JAM 18.00 WIB (BAHASA INDONESIA) >>> Kebaktian Remaja Jam 13.00 WIB >>> Sekolah Minggu : Pagi Jam 08.00 WIB dan Siang Jam 10.30 WIB
Gambar 1
Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 1
Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 10.30 WIB

Warta Jemaat 5 Juni 2022

Tema Minggu Ini:
Hidup dalam Roh
[Sauri ba Geheha]

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu
(Ba ya’ami tenga si so ba lala nӧsi niha, si so ba lala Geheha ami, na so atӧ ba dӧdӧmi Geheha Lowalangi]

PETUGAS KEBAKTIAN
MINGGU, 5 JUNI 2022
Pukul 08.00 WIB KEBAKTIAN PAGI
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Liturgos SNK. Ina Indah Harefa (L-03)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Herlin Zebua (L-12)
Pelayan Umum - SNK. Ina Orien Hura (L-07)
- SNK. Ama Feby Zai (L-10)
- SNK. Ama Efan Gulö (L-53)
Kolektan - SNK. Ina Sinta Bu'ulölö (L-05)
- SNK. Ama Fendy Waruwu (L-23)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Tiara Zalukhu
Infokus Velsa Harefa
Pukul 10.30 WIB KEBAKTIAN SIANG
(BAHASA NIAS)
Khotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
Liturgos SNK. Ama Yafe Waruwu (L-13)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Kristin Laoli (L-17)
Pelayan Umum - SNK. Ama Gilbert Zega (L-63)
- Ina Indah Zega (K. Komper)
- Ama Riel Telaumbanua (K. Diakonia)
Kolektan - SNK. Ina Mira Gea (L-41)
- SNK. Ama Silvi Zendratö (L-48)
Organis SNK. Ina Vander Harefa
Songleader Ina Gita Harefa
Infokus Vivi Harefa
Pukul 18.00 WIB KEBAKTIAN SORE
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Liturgos Yerobeam Gea
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Alwin Zebua (L-36)
Pelayan Umum - SNK. Ama Ival Harefa (L-22)
- SNK. Ina Fadil Zalukhu (L-76)
Kolektan - SNK. Ama Yesi Daeli (L-26)
- SNK. Ina Angel Mendröfa (L-31)
- Ite Zega (KOREMPA)
- Nesti Waruwu (KOREMPA)
Musik Komisi Pemuda
Songleader Komisi Pemuda
Infokus Dian Lase
Pukul 13.00 WIB KEBAKTIAN REMAJA
Khotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
Liturgos Michael Ndraha
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Fadil Zagötö (L-28)
Pelayan Umum - Dian Lase (KOREMPA)
- Andre Zega (KOREMPA)
Kolektan - SNK. Ama Viter Zalukhu (L-44)
- SNK. Ama Ance Gulö (L-54)
Musik Group B
Songleader Vania Zebua, Jessica Ndraha
Infokus Gilbert Zega
PETUGAS KEBAKTIAN
SENIN, 6 JUNI 2022
Pukul 18.00 WIB KEBAKTIAN SORE
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Chandra Ndraha (L-32)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Vivin Waruwu (L-04)
Pelayan Umum - SNK. Ina Tiara Waruwu (L-56)
- SNK. Ina Yerman Halawa (L-14)
Kolektan - SNK. Ama Pipit Zalukhu (L-08)
- SNK. Ina Tara Ziliwu (L-66)
Musik SNK. Ina Vander Harefa
Songleader Ina Eunike Zebua
Infokus Velsa Harefa
WARTA PERNIKAHAN
Pengumuman Kedua:
 1. - Laki-laki : Elvin Junius Zendratö, Jemaat BNKP Wenieli Resort-26.
  - Perempuan : Novista Bu'ulölö, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 05 Sektor Jondul Karan.
  Pemberkatan Pernikahan dilaksanakan pada hari Jum’at, 10 Juni 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang pukul 10.00 WIB oleh Pdt. Limesius Gowasa, S.Th.
  Penggembalan Pernikahan dilaksanakan pada hari Kamis, 09 Juni 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang pukul 10.00 WIB oleh Pdt. Limesius Gowasa, S.Th.
 2. - Laki-laki : Albert Valentino Harefa, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 19 Sektor Banuaran Pampangan.
  - Perempuan : Yosi Christin Harefa, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 57 Sektor Sawahan.
  Pemberkatan Pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang pukul 08.30 WIB oleh Pdt. Limesius Gowasa, S.Th.
  Penggembalan Pernikahan dilaksanakan pada hari Rabu, 08 Juni 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang pukul 10.00 WIB oleh Pdt. Limesius Gowasa, S.Th.
 3. - Laki-laki : Trion Decrismen Ndraha, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 65 Sektor Padang Sarai.
  - Perempuan : Filda Anjelin Zebua, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 02 Sektor Teluk Bayur.
  Pemberkatan Pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang pukul 10.00 WIB oleh Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th.
  Penggembalan Pernikahan dilaksanakan pada hari Senin, 06 Juni 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang pukul 10.00 WIB oleh Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th.
Pengumuman Pertama:
 1. - Laki-laki : Zefan Yanuel Zai, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 09 Sektor Jondul Karan.
  - Perempuan : Yulistyani Ester Zalukhu, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 68 Sektor Bukit Lantik. Pemberkatan Pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Juni 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang pukul 09.30 WIB
IBADAH PENTAKOSTA KEDUA
Kebaktian Pentakosta Kedua akan dilaksanakan pada hari Senin, 6 Juni 2022 pukul 18.00 WIB dengan Ibadah Bahasa Indonesia.
PERJAMUAN KUDUS
Pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022, akan dilaksanakan Perjamuan Kudus pada kebaktian Pagi, Siang dan Sore.
BERITA KELAHIRAN
Telah lahir:
 1. Anak perempuan dari pasangan A/I Gilfran Nduru, pada tanggal 22 Mei 2022 Lingkungan 18 Sektor Banuaran Pampangan.
 2. Anak perempuan dari pasangan A/I Ester Waruwu pada tanggal 28 Mei 2022 Lingkungan 62 Sektor Siteba.
 3. Anak perempuan dari pasangan A/I Natan Mendröfa, pada tanggal 28 Mei 2022 Lingkungan 63 Sektor Siteba.
 4. Anak perempuan dari pasangan Temasokhi Waruwu dan Mesrawati Hulu pada tanggal 01 Juni 2022 Lingkungan 24 Sektor Cendana.
BERITA DUKACITA
Telah meninggal dunia:
 1. Ina Butet Zebua, pada hari Jum’at, 03 Juni 2022 Lingkungan 03 Sektor Teluk Bayur. Dan telah di kebumikan pada hari Sabtu, 04 Juni 2022.
SERMON PELAYAN
Sermon Pelayan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17.00 WIB di Gereja BNKP Padang. Diharapkan kepada seluruh Pelayan untuk menghadirinya.
KUNJUNGAN POS PELAYANAN
 1. Hari ini, Minggu tanggal 05 Juni 2022 Pdt. Limesius Gowasa, S.Th melayani di Pos Pelayanan AMP 1.
 2. Hari ini Minggu 05 Juni 2022 Pdt. Desmakna Zendrato, S.Th melayani di Sungai Pisang
PERSEMBAHAN KE DEPAN
 • Persembahan ke depan Minggu tanggal 5 Juni 2022 untuk Pembangunan.
 • Persembahan ke depan Senin tanggal 6 Juni 2022 untuk Pembangunan.
 • Persembahan ke depan Minggu tanggal 12 Juni 2022 untuk Perpuluhan.
KEBAKTIAN RUMAH TANGGA
1. Sektor KOTO KACIAK
Tempat Rumah Ina Yuyun Lömbu
Lingkungan 32
Hari/Tgl Rabu, 08 Juni 2022
Jam 16.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
2. Sektor BANUARAN PAMPANGAN
Tempat Rumah Ama Purnawan Telaumbanua
Lingkungan 22
Hari/Tgl Rabu, 08 Juni 2022
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
3. Sektor CENDANA
Tempat Rumah SNK. Ama Jerry Halawa
Lingkungan 27
Hari/Tgl Rabu, 08 Juni 2022
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
4. Sektor TANJUNG SABAR
Tempat Rumah Ama Seni Zai
Lingkungan 14
Hari/Tgl Rabu, 08 Juni 2022
Jam 18.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
5. Sektor K O T A
Tempat Rumah Ama Madoma Bago (Lingkungan Gereja)
Lingkungan 52
Hari/Tgl Rabu, 08 Juni 2022
Jam 19.30 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
6. Sektor SEBERANG PALINGGAM
Tempat Rumah Ama Farel Ndruru
Lingkungan 44
Hari/Tgl Kamis, 9 Juni 2022
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
7. Sektor SAWAHAN
Tempat Rumah Ama Tesa Nazara
Lingkungan 57
Hari/Tgl Kamis, 9 Juni 2022
Jam 18.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
8. Sektor S I T E B A
Tempat Rumah Ama Gabriela Lase
Lingkungan 61
Hari/Tgl Kamis, 9 Juni 2022
Jam 19.30 WIB
Pelayan Firman Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
9. Sektor BUKIT DATAR
Tempat Rumah Ama Nesti Waruwu
Lingkungan 42
Hari/Tgl Jumat, 10 Juni 2022
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
10. Sektor ANAK AIR
Tempat Rumah Ama Nofi Zalukhu
Lingkungan 76
Hari/Tgl Jumat, 10 Juni 2022
Jam 19.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
BAHAN PA: Wahyu 22 : 12-21
KEBAKTIAN KOMISI-KOMISI
KOMISI BAPAK
Hari/Tgl Selasa, 07 Juni 2022
Tempat Gedung Gereja BNKP Jemaat Padang
Liturgos Ama Linda Waruwu
Jam 18.00 WIB
Pelayan Firman SNK. Ama Leni Waruwu
KOMISI PEREMPUAN
Hari/Tgl Selasa, 07 Juni 2022
Tempat Gedung Gereja BNKP Jemaat Padang
Liturgos Ina Elora Zamasi
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman SNK. Ina Billy Mendröfa
WARTA KOMISI PELAYANAN ANAK
Minggu, 12 Juni 2022
Kebaktian Pagi
Liturgos I.Yeremia Harefa
Cerita I. Vania Zebua
Pendamping - Ance & I. Desi
- I. Yehon & Iman
Bahan Cerita Kisah Para Rasul 2 : 1-13
Ayat Hafalan - Musa : Kisa Para R 2:4a
- Daud : Kis. Para R 2 : 4
Kebaktian Siang
Liturgos Arman Zai
Cerita I. Ken Maruhawa
Pendamping - I.widia & Silvia
- Ferdika & Tenty
Bahan Cerita - Kisah Para Rasul 2 : 1-13
Ayat Hafalan - Musa : Kisa Para R 2:4a
- Daud : Kis. Para R 2 : 4
Minggu, 19 Juni 2022
Kebaktian Pagi
Liturgos Tenty Mendröfa
Cerita Ina Yogas Zai
Pendamping - Ayu & Tehe
- I. Alvin & I. Yeremia
Bahan Cerita Roma 12 : 1-2
Ayat Hafalan - Musa : 1 Korintus 6 : 19a
- Daud : 1 Korintus 6 : 19
Kebaktian Siang
Liturgos I. Yehon Laia
Cerita Pendeta
Pendamping - I. Vania & Aldi
- Caca & GSM
Bahan Cerita Roma 12 : 1-2
Ayat Hafalan - Musa : 1 Korintus 6 : 19a
- Daud : 1 Korintus 6 : 19
PERIKOP MINGGU INI
Uraian Bahasa Indonesia Bahasa Nias
Pembacaan I Keluaran 20 : 1-17 II Moze 20 : 1-17
Pembacaan II Yohanes 7 : 37-39a Yohane 7 : 37-39a
Nats Khotbah Roma 8 : 8-11 Roma 8 : 8-11
Ayat Hafalan Roma 8 : 9a Roma 8 : 9a
Lagu KJ/BZ 228, 38, Yae Zumange, 240a, 257 119, 125, Yae Zumange, 124, 123
Tanggal Renungan Harian/Nibaso Ero Ma'ökhö
Pagi / Sihulöwongi Malam / Ba Zibongi Basö-basö Dödö
05-6-2022 Roma 8:8-11 Yohane 7:37-39a Roma 8:9a
06-6-2022 Sinuno 104:24-35 Kolose 1:15-23 Sinuno 104:30
07-6-2022 Yohane 5:17-23 Yosua 3:1-17 Danieli 9:9
08-6-2022 Yeremia 36:1-32 Yosua 5:13-15 Luka 11:9
09-6-2022 II Timoteo 3:14-17 Yosua 6:1-16 Haga’i 2:9
10-6-2022 Hosea 2:1-7 Yosua 7:1-15 I Fetero 2:21
11-6-2022 Halӧwӧ Zinenge 8:26-35 Yosua 7:16-26 Yosua 1:9
PETUGAS KEBAKTIAN
MINGGU, 12 JUNI 2022
Pukul 08.00 WIB KEBAKTIAN PAGI
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
Liturgos SNK. Ina Yermon Zega (L-67)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Neti Zalukhu (L-01)
Pelayan Umum - SNK. Ama Perisman Nazara (L-15)
- SNK. Ama Fano Lase (L-77)
- Ina Vania Zebua (K. KPA)
Kolektan - SNK. Ina Sofia Daeli (L-24)
- SNK. Ama Jackson Harefa (L-34)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Ina Sidney Harefa
Infokus Noe Teluambanua
Pukul 10.30 WIB KEBAKTIAN SIANG
(BAHASA NIAS)
Khotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Leni Waruwu (L-16)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Viska Mendrofa (L-61)
Pelayan Umum - SNK. Ina Teti Zebua (L-02)
- SNK. Ama Neta Hura (L-42)
SNK. Ina Yogas Zai (L-11)
Kolektan - SNK. Ina Novi Zai (L-09)
- SNK. Ama Silvita Waruwu (L-39)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Tenty Mendröfa
Infokus Titin Nazara
Pukul 18.00 WIB KEBAKTIAN SORE
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
Liturgos Tiara Zalukhu
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Feri Zalukhu (L-74)
Pelayan Umum - SNK. Ina Yeri Halawa (L-18)
- SNK. Ama Jeri Halawa (L-27)
Kolektan - SNK. Ina Widi Zalukhu (L-45)
- SNK. Ama Alex Ndruru (L-55)
- Silfer Gulö (KOREMPA)
- Rina Gea (KOREMPA)
Musik Komisi Pemuda
Songleader Komisi Pemuda
Infokus Gilbert Zega
Pukul 13.00 WIB KEBAKTIAN REMAJA
Khotbah SNK. Ina Roni Zalukhu
Liturgos Yerobeam Gea
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Debora Mendröfa (L-29)
Pelayan Umum - Sisri Bago (KOREMPA)
- Silfer Gulö (KOREMPA)
Kolektan - SNK. Ina Elvito Harefa (L-49)
- SNK. Ama Diva Gea (L-69)
Musik Group A
Songleader Amel Mendröfa, Joy Zebua
Infokus Winning Gulö

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MENU PILIHAN

SNK dan KETUA KOMISI PERIODE 2022-2027

GALERI FOTO

JADWAL IBADAH

KOTAK SARAN / SURAT PEMBACA

Nama

Email *

Pesan *

Pengunjung

Pengikut

Pertanyaan, Kritik & Saran