SELAMAT DATANG! SELAMAT BERIBADAH DI GEREJA BNKP PADANG >>> 1. KEBAKTIAN PAGI JAM 08.00 WIB (BAHASA INDONESIA) - 2. KEBAKTIAN SIANG JAM 10.30 WIB (BAHASA NIAS) - 3. KEBAKTIAN SORE JAM 18.00 WIB (BAHASA INDONESIA) >>> Kebaktian Remaja Jam 13.00 WIB >>> Sekolah Minggu : Pagi Jam 08.00 WIB dan Siang Jam 10.30 WIB
Gambar 1
Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 1
Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 10.30 WIB

Warta Jemaat 29 Mei 2022

Tema Minggu Ini:
Orang Benar Berseru, TUHAN Menjawab
(Fe’ao Dödö Niha Satulö, Ifondrondrongo Yehowa)

Ayat Hafalan/Nitanö Ba Dödö:
Aku berseru kepada-Mu karena Engkau menjawab aku, ya Allah; sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah perkataanku
(U’angarӧfili Ndra’ugӧ, Ӧfondrondrongo sa ligu, ya’ugӧ Lowalangi, hatӧ’ӧ mbӧrӧ dalinga-U khӧgu, fondrondrongo wehedegu)

PETUGAS KEBAKTIAN
MINGGU, 29 MEI 2022
Pukul 08.00 WIB KEBAKTIAN PAGI
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Melvin Waruwu (L-30)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Jovan Telaumbanua (L-06)
Pelayan Umum - SNK. Ama Pipit Zalukhu (L-08)
- SNK. Ina Sovan Daeli (L-59)
- Ama Widi Zalukhu (K. Kompak)
Kolektan - SNK. Ama Kris Ndraha (L-57)
- SNK. Ina Angel Telaumbanua (L-60)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Cici Harefa
Infokus Gilbert Zega
Pukul 10.30 WIB KEBAKTIAN SIANG
(BAHASA NIAS)
Khotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Vivin Waruwu (L-04)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Riel Telaumbanua (L-20)
Pelayan Umum - SNK. Ina Elsa Hia (L-72)
- SNK. Ama Samuel Bate’e (L-65)
- SNK. Ina Isa Laia (L-64)
Kolektan - SNK. Ama Joice Harefa (L-35)
- SNK. Ina Angga Zai (L-43)
Organis SNK. Ama Jeraldo Zebua
Songleader Ina Abe Hulu
Infokus Ina Prisha Laoli
Pukul 18.00 WIB KEBAKTIAN SORE
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos Ama Viel Waruwu
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Ori Lase (L-37)
Pelayan Umum - SNK. Ama Kristo Zebua (L-47)
- Dio Juventa Sopater Daeli (K.KOREMPA)
Kolektan - SNK. Ama Uni Gulö (L-21)
- SNK. Ama Grace Tel. (L-19)
- Very Halawa (KOREMPA)
- Yanti Lase (KOREMPA)
Musik Komisi Pemuda
Songleader Komisi Pemuda
Infokus Yudi Zalukhu
Pukul 13.00 WIB KEBAKTIAN REMAJA
Khotbah SNK. Ama Chandra Ndraha
Liturgos Valen Mendröfa
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Santi Zega (L-33)
Pelayan Umum - Cristian Hulu (Pengurus KOREMPA)
- Fitri Zebua (Pengurus KOREMPA)
Kolektan - SNK. Ama Festi Halawa (L-40)
- SNK. Ama Valen Tafona'ö (L-50)
Musik Group A
Songleader Yelni Zebua, Tasya Zalukhu
Infokus Thania Waoma
WARTA PERNIKAHAN
Pengumuman Kedua:
 1. Laki-laki : Restueli Gulö, Jemaat BNKP Padang Pos Pelayanan AMP I.
  Perempuan : Audensi Dermawan Daeli, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 24 Sektor Cendana.
Pemberkatan Pernikahan dilaksanakan pada hari Kamis, 02 Juni 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang oleh Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th.
Penggembalaan Pernikahan dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Mei 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang pukul 10.00 WIB oleh Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th.
Pengumuman Pertama:
 1. - Laki-laki : Elvin Junius Zendratö, Jemaat BNKP Wenieli Resort-26.
  - Perempuan : Novista Bu'ulölö, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 05 Sektor Jondul Karan.
  Pemberkatan Pernikahan dilaksanakan pada hari Jum’at, 10 Juni 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang pukul 10.00 WIB.
 2. - Laki-laki : Albert Valentino Harefa, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 19 Sektor Banuaran Pampangan.
  - Perempuan : Yosi Christin Harefa, Jemaat BNKP Padang Lingkungan Sektor Sawahan.
  Pemberkatan Pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang pukul 08.30 WIB.
 3. - Laki-laki : Trion Decrismen Ndraha, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 65 Sektor Padang Sarai.
  - Perempuan : Filda Anjelin Zebua, Jemaat BNKP Padang Lingkungan 02 Sektor Teluk Bayur.
  Pemberkatan Pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 di Gereja BNKP Jemaat Padang pukul 10.00 WIB.
WARTA JEMAAT BARU
 1. Albert Valentino Harefa (KK) umur 29 Tahun, Gereja Asal HKBP Padang Panjang bergabung di lingkungan 19 Sektor Banuaran Pampangan.
 2. Ferina Gea (KK) umur 27 Tahun, Gereja Asal AFY Sifahaete Maliwa’a bergabung di lingkungan 27 Sektor Cendana
BERITA KELAHIRAN
Telah lahir:
 1. Anak laki laki dari pasangan Yafirdaus Lase dengan Yesiria Bate'e pada tanggal 20 Mei 2022 lingkungan 77 sektor Anak Air.
BERITA DUKACITA
Telah meninggal dunia:
 1. Ama Nove Harefa pada hari Selasa, 24 Mei 2022, Lingkungan 41 Sektor Bukit Datar, dan telah dikebumikan pada hari Rabu, 25 Mei 2022.
SERMON PELAYAN
Sermon Pelayan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17.00 WIB di Gereja BNKP Padang. Diharapkan kepada seluruh Pelayan untuk menghadirinya.
KUNJUNGAN POS PELAYANAN
 1. Hari ini, Minggu Tanggal 29 Mei 2022 Pdt. Desmakna Zendrato, S.Th melayani di Pos Pelayanan Fanta.
 2. Hari ini, Minggu Tanggal 29 Mei 2022 Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th melayani di Pos Pelayanan Tiku II.
 3. Minggu Tanggal 05 Juni 2022 Pdt. Limesius Gowasa, S.Th melayani di Pos Pelayanan AMP 1.
PERSEMBAHAN KE DEPAN
 • Persembahan ke depan Minggu tanggal 29 Mei 2022 untuk Pembangunan.
 • Persembahan ke depan Minggu tanggal 5 Juni 2022 untuk Pembangunan.
 • Persembahan ke depan Senin tanggal 6 Juni 2022 untuk Pembangunan.
KEBAKTIAN RUMAH TANGGA
1. Sektor BUKIT GADO-GADO
Tempat Rumah Ama Grace Gea
Lingkungan 51
Hari/Tgl Rabu, 1 Juni 2022
Jam 15.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
2. Sektor KOTO KACIAK
Tempat Rumah Ama Daniel Lase
Lingkungan 36
Hari/Tgl Rabu, 1 Juni 2022
Jam 16.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
3. Sektor BANUARAN PAMPANGAN
Tempat Rumah Ama Jaya Lahagu
Lingkungan 21
Hari/Tgl Rabu, 1 Juni 2022
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
4. Sektor CENDANA
Tempat Rumah Ama Yesi Daeli
Lingkungan 26
Hari/Tgl Rabu, 1 Juni 202
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
5. Sektor TANJUNG SABAR
Tempat Rumah SNK. Ama Yafe Waruwu
Lingkungan 13
Hari/Tgl Rabu, 1 Juni 2022
Jam 18.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
6. Sektor BUKIT LANTIK
Tempat Rumah Ama Widya lahagu
Lingkungan 69
Hari/Tgl Rabu, 1 Juni 2022
Jam 19.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
7. Sektor NAZARET
Tempat Rumah Ama Neta Hia
Lingkungan 73
Hari/Tgl Rabu, 1 Juni 2022
Jam 19.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
8. Sektor K O T A
Tempat Rumah Ama Biel Giawa (Lingkungan Gereja)
Lingkungan 53
Hari/Tgl Rabu, 1 Juni 2022
Jam 19.30 WIB
Pelayan Firman Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
9. Sektor TELUK BAYUR
Tempat Rumah Ama Neti Zalukhu
Lingkungan 01
Hari/Tgl Kamis, 2 Juni 2022
Jam 16.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
10. Sektor JUNDUL KARAN
Tempat Rumah Ama Eta Harita
Lingkungan 05
Hari/Tgl Kamis, 2 Juni 2022
Jam 16.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
11. Sektor SEBERANG PALINGGAM
Tempat Rumah Ina Darman Waruwu
Lingkungan 43
Hari/Tgl Kamis, 2 Juni 2022
Jam 18.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
12. Sektor SAWAHAN
Tempat Rumah Ina Kori Zendratö
Lingkungan 60
Hari/Tgl Kamis, 2 Juni 2022
Jam 18.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti, S.Th
13. Sektor SITEBA
Tempat Rumah SNK. Ina Isa Laia
Lingkungan 64
Hari/Tgl Kamis, 2 Juni 2022
Jam 18.30 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
14. Sektor BUKIT DATAR
Tempat Rumah Ama Jemi Lase
Lingkungan 38
Hari/Tgl Jumat, 3 Juni 2022
Jam 17.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
15. Sektor PADANG SARAI
Tempat Rumah Ama Ivana Mendröfa
Lingkungan 66
Hari/Tgl Jumat, 3 Juni 2022
Jam 18.00 WIB
Pelayan Firman Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
16. Sektor ANAK AIR
Tempat Rumah Ama Naomi Bate’e
Lingkungan 74
Hari/Tgl Jumat, 3 Juni 2022
Jam 19.00 WIB
Pelayan Firman Pelayan Setempat
BAHAN PA: Kisah Para Rasul 4 : 32-35
KEBAKTIAN GABUNGAN
KOMISI BAPAK DAN KOMISI PEREMPUAN
Hari/Tgl Selasa, 31 Mei 2022
Jam 17.00 WIB
Tempat Gedung Gereja BNKP Jemaat Padang
Liturgos Ama Gabriela Lase
Doa Syafaat Ama Metria Sarumaha
Pelayan Firman Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
WARTA KOMISI PELAYANAN ANAK
Minggu, 29 Mei 2022
Kebaktian Pagi
Liturgos I. Alvin Waruwu
Cerita Ayu Hia
Pendamping - I. Desi & Silvia
- I. Yogas & I. Ken
Bahan Cerita Kisah Para Rasul 4 : 32-37
Ayat Hafalan - Musa : Pengkhotbah 4:9a
- Daud : Pengkhotbah 4:9
Kebaktian Siang
Liturgos I. Yehon Laia
Cerita I. Dion Gea
Pendamping - Arman & I. Neti
- I. Vania & I. Yeremia
Bahan Cerita - Kisah Para Rasul 4 : 32-37
Ayat Hafalan - Musa : Pengkhotbah 4:9a
- Daud : Pengkhotbah 4:9
Kamis, 5 Juni 2022
Kebaktian Pagi
Liturgos I.Yeremia Harefa
Cerita I. Vania Zebua
Pendamping - Ance & I. Desi
- I. Yehon & Iman
Bahan Cerita Kisah Para Rasul 2 : 1-13
Ayat Hafalan - Musa : Kisah Para Rasul 2 : 4a
- Daud : Kisah Para Rasul 2 : 4
Kebaktian Siang
Liturgos Arman Zai
Cerita I. Ken Maruhawa
Pendamping - I.widia & Silvia
- Ferdika & Tenty
Bahan Cerita Kisah Para Rasul 2 : 1-13
Ayat Hafalan - Musa : Kisah Para Rasul 2 : 4a
- Daud : Kisah Para Rasul 2 : 4
PERIKOP MINGGU INI
Uraian Bahasa Indonesia Bahasa Nias
Pembacaan I 1 Raja-raja 18 : 36 - 39 I Razo 18 : 36 - 39
Pembacaan II Yohanes 5 : 1 - 9 Yohane 5 : 1 - 9
Nats Khotbah Mazmur 17 : 1 - 6 Sinunö 17 : 1 - 6
Ayat Hafalan Mazmur 17 : 6 Sinunö 17 : 6
Lagu KJ/BZ 17, 371, Ya'e Zumange, 153, 440 269, 229, Ya'e Zumange, 157, 314
Tanggal Renungan Harian/Nibaso Ero Ma'ökhö
Pagi / Sihulöwongi Malam / Ba Zibongi Basö-basö Dödö
29-5-2022 Sinunö 17:1-6 Yohane 5:1-9 Sinunö 17:6
30-5-2022 Roma 11:33-36 Efeso 5:22-23 Esera 3:11
31-5-2022 V Moze 6:4-13 Efeso 6:1-9 II Korindro 3:4
01-6-2022 Kolose 2:1-9 Efeso 6:10-17 Yesaya 41:14
02-6-2022 II Korindro 13:11-13 Efeso 6:18-24 Tito 2:11
03-6-2022 I Timoteo 3:14-16 Yosua 1:1-9 Yona 4:4
04-6-2022 I Korindro 12:1-6 Yosua 1:10-18 Tito 3:4-5
PETUGAS KEBAKTIAN
MINGGU, 5 JUNI 2022
Pukul 08.00 WIB KEBAKTIAN PAGI
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Liturgos SNK. Ina Indah Harefa (L-03)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Herlin Zebua (L-12)
Pelayan Umum - SNK. Ina Orien Hura (L-07)
- SNK. Ama Feby Zai (L-10)
- SNK. Ama Efan Gulö (L-53)
Kolektan - SNK. Ina Sinta Bu'ulölö (L-05)
- SNK. Ama Fendy Waruwu (L-23)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Tiara Zalukhu
Infokus Velsa Harefa
Pukul 10.30 WIB KEBAKTIAN SIANG
(BAHASA NIAS)
Khotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
Liturgos SNK. Ama Yafe Waruwu (L-13)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Kristin Laoli (L-17)
Pelayan Umum - SNK. Ama Gilbert Zega (L-63)
- Ina Indah Zega (K. Komper)
- Ama Riel Telaumbanua (K. Diakonia)
Kolektan - SNK. Ina Mira Gea (L-41)
- SNK. Ama Silvi Zendratö (L-48)
Organis SNK. Ina Vander Harefa
Songleader Ina Gita Harefa
Infokus Vivi Harefa
Pukul 18.00 WIB KEBAKTIAN SORE
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Liturgos Yerobeam Gea
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Alwin Zebua (L-36)
Pelayan Umum - SNK. Ama Ival Harefa (L-22)
- SNK. Ina Fadil Zalukhu (L-76)
Kolektan - SNK. Ama Yesi Daeli (L-26)
- SNK. Ina Angel Mendröfa (L-31)
- Ite Zega (KOREMPA)
- Silvia Nduru (KOREMPA)
Musik Komisi Pemuda
Songleader Komisi Pemuda
Infokus Yobel Gea
Pukul 13.00 WIB KEBAKTIAN REMAJA
Khotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
Liturgos Michael Ndraha
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Fadil Zagötö (L-28)
Pelayan Umum - Dian Lase (KOREMPA)
- Andre Zega (KOREMPA)
Kolektan - SNK. Ama Viter Zalukhu (L-44)
- SNK. Ama Ance Gulö (L-54)
Musik Group B
Songleader Angel Gulö, Jesika Ndraha
Infokus Gilbert Zega
PETUGAS KEBAKTIAN
SENIN, 6 MEI 2022
Pukul 18.00 WIB KEBAKTIAN SORE
(BAHASA INDONESIA)
Khotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Chandra Ndraha
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Vivin Waruwu (L-04)
Pelayan Umum - SNK. Ina Tiara Waruwu (L-56)
- SNK. Ina Yerman Halawa (L-14)
Kolektan - SNK. Ama Pipit Zalukhu (L-08)
- SNK. Ina Tara Ziliwu (L-66)
Musik SNK. Ina Vander Harefa
Songleader Ina Eunike Zebua
Infokus Velsa Harefa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MENU PILIHAN

SNK dan KETUA KOMISI PERIODE 2022-2027

JADWAL IBADAH

KOTAK SARAN / SURAT PEMBACA

Nama

Email *

Pesan *

Pengunjung

Pengikut

Pertanyaan, Kritik & Saran