SELAMAT DATANG! SELAMAT BERIBADAH DI GEREJA BNKP PADANG >>> 1. KEBAKTIAN PAGI JAM 08.00 WIB (BAHASA INDONESIA) - 2. KEBAKTIAN SIANG JAM 10.30 WIB (BAHASA NIAS) - 3. KEBAKTIAN SORE JAM 18.00 WIB (BAHASA INDONESIA) >>> Kebaktian Remaja Jam 13.00 WIB >>> Sekolah Minggu : Pagi Jam 08.00 WIB dan Siang Jam 10.30 WIB
Gambar 1
Pdt. Desmakna Zendratö, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 1
Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Gambar 2
Petugas 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Kebaktian 16 Juni 2024 | 10.30 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 08.00 WIB
Gambar 3
Organis, Songleader dan Multimedia 16 Juni 2024 | 10.30 WIB

Warta Jemaat 26 Desember 2021

WARTA JEMAAT
Minggu, 26 Desember 2021
Tema Minggu Ini
Firman itu Telah Menjadi Manusia
Ba no Tobali Ӧsi Niha Daroma Li Andrӧ
Ayat Hafalan/Nitanӧ Ba Dӧdӧ
Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Ba no tobali ӧsi niha daroma li andrӧ, ba no so ia khӧda, ba no anehega lakhӧomi-Nia, hulӧ lakhӧmi Nono, si ha sambua khӧ Nama, si no a’oi safa’ebua dӧdӧ, awӧ wa’aduhu

 
PETUGAS KEBAKTIAN
MINGGU 26 DESEMBER 2021
Pukul 08.00 WIB JUNDUL KARAN – KOTO KACIAK – PADANG SARAI – BANUARAN PAMPANGAN
Pengkhotbah Pdt. Desmakna Zendratӧ, S.Th
Liturgos SNK. Ina Santi Zega (L-29)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Vander Harefa (L-61)
Pelayan Umum - SNK. Ina Samuel Bate'e (L-58)
- SNK. Ama Yermon Zega (L-60)
Kolektan - SNK. Ama Candra Ndraha (L-28)
- SNK. Ina Tara Ziliwu (L-59)
- SNK. Ama Kristin Laoli (L-16)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Tenti Mendrofa
Infokus Noe Telaumbanua
Pukul 10.30 BUKIT DATAR – KOTA – TELUK BAYUR – ANAK AIR
Pengkhotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Festi Halawa (L-35)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Silvita Waruwu (L-34)
Pelayan Umum - SNK. Ama Alex Ndruru (L-50)
- SNK. Ama Yamin Lase (L-69)
Kolektan - SNK. Ina Winda Gea (L-33) br /> - SNK. Ama Linda Waruwu (L-49)
- SNK. Ama Wasi Zalukhu (L-67)
Organis SNK. Ina Vander Harefa
Songleader Tiara Zalukhu
Infokus Gilbert Zega
Pukul 13.00 WIB CENDANA – PEGAMBIRAN – TANJUNG SABAR – BUKIT GADO-GADO
Pengkhotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti Zega, S.Th
Liturgos SNK. Ama Herlin Zebua (L-12)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Yesi Daeli (L-24)
Pelayan Umum - SNK. Ama Richard Nazara (L-26)
- SNK. Ama Yordan Waruwu (L-44)
Kolektan - SNK. Ama Fendy Waruwu (L-21)
- SNK. Ina Roni Zalukhu (L-23)
- SNK. Ina Yerman Halawa (L-14)
Organis Ama Vinus Halawa
Songleader Ama Samuel Bate’e
Infokus Ina Prisha Laoli
Pukul 18.00 WIB SEBERANG PALINGGAM – SAWAHAN – SITEBA – NAZARET
Pengkhotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos Yerobeam Gea
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Widi Zalukhu (L-39)
Pelayan Umum - SNK. Ina Billy Mendrofa (L-52)
- SNK. Ama Viktor Gea (L-56)
Kolektan - SNK. Ina Sovan Daeli (L-53)
- SNK. Ama Jeraldo Zebua (L-63)
- Very Halawa (Komisi Pemuda)
- Ferina Gea (Komisi Pemuda)
Musik Komisi Pemuda
Songleader Komisi Pemuda
Infokus Julius Hura
Pukul 15.00 WIB KEBAKTIAN REMAJA
Pengkhotbah SNK. Ina Orien Hura
Liturgos Candra Ndraha
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Yafe Waruwu (L-13)
Pelayan Umum - Fifi Zebua (Pengurus Komisi Remaja)
- Ance Gulo(Pengurus Komisi Remaja)
Kolektan - SNK. Ina Yogas Zai (L-11)
- SNK. Ina Grace Zandroto (L-45)
Musik Group A
Songleader Ningsih, Amel Mendrofa
Infokus Lidia Gea

PELAKSANAAN KEBAKTIAN TAHUN BARU
TANGGAL 01 JANUARI 2022
Pelaksanaan Kebaktian Tahun Baru tanggal 01 Januari 2022 dilaksanakan pada kebaktian sesuai pembagian kelompok sektor masing-masing dengan jadwal sebagai berikut :
08.00 WIB Bahasa Indonesia Bukit Datar – Kota – Teluk Bayur – Anak Air
10.30 WIB Bahasa Nias Cendana – Pengambiran – Tanjung Sabar – Bukit Gado-gado
13.00 WIB Bahasa Nias Seberang Palinggam – Sawahan – Seteba – Nazaret
18.00 WIB Bahasa Indonesia Jondul Karan – Koto Kacik – Padang Sarai – Banuaran Pampangan

BERITA KELAHIRAN
Telah lahir:
  1. Anak Laki-laki dari pasangan Ama/Ina Hektor pada tanggal 12 Desember 2021 Lingkungan 36 Sektor Bukit Datar
  2. Anak Laki-laki dari pasangan Trifonas Zidomi dan Masrini Elyanti Dakhi pada tanggal 15 Desember 2021 Lingkungan 55 Sektor Steba
POS PELAYANAN
Minggu ini 26 Desember 2021 Pdt. Desmakna Zendratӧ, S.Th bersama SNK. Ama Jovan Telaumbanua melayani di Pos Pelayanan Sungai Pisang
PEMILIHAN PELAYAN (SNK) DAN
PENETAPAN LINGKUNGAN PELAYANAN
PERIODE 2022-2027
Diharapkan kepada Bapak/Ibu SNK Lingkungan agar mengatur kembali Anggota Jemaat Lingkungan menjadi 10-15 KK/Lingkungan
PERSEMBAHAN KE DEPAN
  1. Persembahan ke depan Minggu tanggal 26 Desember 2021 untuk Dana Kemandirian BNKP
  2. Persembahan ke depan Sabtu tanggal 01 Januari 2022 untuk Pembangunan
  3. Persembahan ke depan Minggu tanggal 02 Januari 2022 untuk Pembangunan

Uraian Bahasa Indonesia Bahasa Nias
Pembacaan I Yesaya 52 : 7-10 Yesaya 52 : 7-10
Pembacaan II Ibrani 1 : 1-4 Heberaio 1 : 1-4
Nats Khotbah Yohanes 1 : 14-18 Yohane 1 : 14-18
Ayat Hafalan Yohanes 1 : 14 Yohane 1 : 14
Lagu KJ/BZ 49, 55, Yae Zumange, 64, 67 98, 126, Yae Zumange, 121, 100

Tanggal Renungan Harian/Nibaso Ero Ma'ӧkhӧ
Pagi / Sihulӧwongi Malam / Ba Zibongi Basӧ-basӧ Dӧdӧ
26-12-21 Yohane 1 : 14-18 Heberaio 1 : 1-4 Yohane 1 : 14
27-12-21 Sinunӧ 148 : 1-14 Yohane 21 : 19b-24 Mataio 2 : 13
28-12-21 Yesaya 54 : 1-13 Fama’ele’ӧ 21 : 1-7 Luka 1 : 46-47
29-12-21 1 Nga’ӧtӧ 28 : 1-10 1 Korintus 3 : 10-17 Sinunӧ 31 : 2


PETUGAS KEBAKTIAN AKHIR TAHUN
JUMAT 31 DESEMBER 2021
Pukul 18.00 WIB
Pengkhotbah Pdt. Desmakna Zendratӧ, S.Th
Liturgos Ama Irga Hia
Kolektan dan Pelayan Umum
Koordinator SNK. Ama Jovan Telaumbanua (L-06)
Pelayan Umum - Ama Willi Zai (K. Diakonia)
- Ina Vania Zebua (K. PAK)
Kolektan - Yasona Waruwu (K. Kompa)
- Ama Vinus Halawa (K. Komre)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Ina Saofia Daeli
Infokus Velsa Harefa
Pada Ibadah Akhir Tahun ini Pimpinan Majelis Jemaat mengundang seluruh Anggota Majelis Jemaat dan Keluarga serta Warga Jemaat untuk Ibadah bersama menyongsong akhir Periode 2017-2022


PETUGAS KEBAKTIAN TAHUN BARU
SABTU 01 JANUARI 2021
Pukul 08.00 WIB BUKIT DATAR – KOTA – TELUK BAYUR – ANAK AIR
Pengkhotbah Pdt. Desmakna Zendratӧ, S.Th
Liturgos SNK. Ama Tita Gulӧ (L-66)
Kolektan dan Pelayan Umum
Koordinator SNK. Ina Mira Gea (L-36)
Pelayan Umum - SNK. Ama Ovil Marunduri (L-47)
- SNK. Ina Teti Zebua (L-02)
Kolektan - SNK. Ama Ori Lase (L-32)
- SNK. Ama Vivin Waruwu (L-04)
- SNK. Ama Prima Lase (L-68)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Cici Harefa
Infokus Ama Daniel Hia
Pukul 10.30 CENDANA – PEGAMBIRAN – TANJUNG SABAR – BUKIT GADO-GADO
Pengkhotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ina Yerman Halawa (L-14)
Koordinator SNK. Ina Sofia Daeli (L-22)
Pelayan Umum - SNK. Ama Jeri Halawa (L-25)
- SNK. Ama Yona Hura (L-10)
Kolektan - SNK. Ama Yafe Waruwu (L-13)
- SNK. Ina Yogas Zai (L-11)
- SNK. Ina Grace Zandroto (L-45)
Organis Ama Vinus Halawa
Songleader Ama Samuel Bate’e
Infokus Vivi Harefa
Pukul 13.00 WIB SEBERANG PALINGGAM – SAWAHAN – SITEBA – NAZARET
Pengkhotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti, S.Th
Liturgos SNK. Ama Viter Zalukhu (L-38)
Koordinator SNK. Ama Efri Gӧri (L-40)
Pelayan Umum - SNK. Ina Elvito Harefa (L-43)
- SNK. Ama Irfan Zebua (L-65)
Kolektan - SNK. Ina Givan Gea (L-37)
- SNK. Ama Gabriela Lase (L-55)
- SNK. Ama Viktor Gea (L-56)
Organis SNK. Ina Vander Harefa
Songleader Ina Abe Hulu
Infokus Gilbert Zega
Pukul 18.00 WIB JUNDUL KARAN – KOTO KACIAK – PADANG SARAI – BANUARAN PAMPANGAN
Pengkhotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ina Orien Hura (L-07)
Koordinator SNK. Ama Efan Harefa (L-30)
Pelayan Umum - SNK. Ina Santi Zega (L-29)
- SNK. Ama Ival Harefa (L-20)
Kolektan - SNK. Ama Pipit Zalukhu (L-08)
- SNK. Ama Yermon Zega (L-60)
- SNK. Ama Kristin Laoli (L-16)
Organis SNK. Ama Jeraldo Zebua
Songleader Ina Eunike Zebua
Infokus Noe Telaumbanua
PETUGAS KEBAKTIAN
MINGGU 2 JANUARI 2021
Pukul 08.00 WIB CENDANA – PEGAMBIRAN – TANJUNG SABAR – BUKIT GADO-GADO
Pengkhotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Yesi Daeli (L-24)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Fendy Waruwu (L-21)
Pelayan Umum - SNK. Ina Roni Zalukhu (L-23)
- SNK. Ama Herlin Zebua (L-12)
Kolektan - SNK. Ama Richard Nazara (L-26)
- SNK. Ama Perisman Nazara (L-15)
- SNK. Ama Yordan Waruwu (L-44)
Organis Ama Thania Waoma
Songleader Tiara Zalukhu
Infokus Yobel Gea
Pukul 10.30 SEBERANG PALINGGAM – SAWAHAN – SITEBA – NAZARET
Pengkhotbah Pdt. Desmakna Zendratӧ, S.Th
Liturgos SNK. Ina Widi Zalukhu (L-39)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Nifa Zebua (L-42)
Pelayan Umum - SNK. Ama Gilbert Zega (L-57)
- SNK. Ina Elsa Hia (L-64)
Kolektan - SNK. Ama Kristo Zebua (L-41)
- SNK. Ina Billy Mendrofa (L-52)
- SNK. Ina Feni Laoli (L-54)
Organis SNK. Ina Vander Harefa
Songleader SNK. Ina Sofia Daeli
Infokus Dwi Zalukhu
Pukul 13.00 WIB JUNDUL KARAN – KOTO KACIAK – PADANG SARAI – BANUARAN PAMPANGAN
Pengkhotbah Pdt. Limesius Gowasa, S.Th
Liturgos SNK. Ama Alfred Laoli (L-27)
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Leo Harefa (L-05)
Pelayan Umum - SNK. Ina Tara Ziliwu (L-59)
- SNK. Ama Uni Gulӧ (L-19)
Kolektan - SNK. Ama Jovan Tel (L-06)
- SNK. Ama Joice Harefa (L-31)
- SNK. Ina Samuel Bate'e (L-58)
Organis Ama Vinus Halawa
Songleader Ina Gita Harefa
Infokus Velsa Harefa
Pukul 18.00 WIB BUKIT DATAR – KOTA – TELUK BAYUR – ANAK AIR
Pengkhotbah Pdt. Desmakna Zendratӧ, S.Th
Liturgos Sisri Bago
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ama Efan Gulӧ (L-48)
Pelayan Umum - SNK. Ina Winda Gea (L-33)
- SNK. Ama Linda Waruwu (L-49)
Kolektan - SNK. Ama Festi Halawa (L-35)
- SNK. Ama Indah Harefa (L-03)
- Tian Lase (Komisi Pemuda)
- Yanti Halawa (Komisi Pemuda)
Musik Komisi Pemuda
Songleader Komisi Pemuda
Infokus Dian Lase
Pukul 15.00 WIB KEBAKTIAN REMAJA
Pengkhotbah Pdt. Vivi Yuni Roh Yanti, S.Th
Liturgos Fitri Zebua
Pelayan Umum dan Kolektan
Koordinator SNK. Ina Riel Telaumbanua (L-18)
Pelayan Umum - Ance Gulӧ (Pengurus Komisi Remaja)
- Titi Ndraha (Pengurus Komisi Remaja)
Kolektan - SNK. Ina Novi Zai (L-09)
- SNK. Ama Candra Ndraha (L-28)
Musik Group B
Songleader Amel Mendrofa, Vania Zebua
Infokus Thania Waoma

Copyright © 2021 BNKP Jemaat Padang
Blog Design Creator: Ama Thania Waoma

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

MENU PILIHAN

SNK dan KETUA KOMISI PERIODE 2022-2027

JADWAL IBADAH

KOTAK SARAN / SURAT PEMBACA

Nama

Email *

Pesan *

Pengunjung

Pengikut

Pertanyaan, Kritik & Saran